لینک های دسترسی

Breaking News

نامۀ موسس فیسبوک به دومین دخترش


زوکربرگ در این نامه، به آینده و نسل هم سن و سال دخترش ابراز "خوشبینی" کرده است

مارک الیوت زوکربرگ و همسرش، پرسیلا چن، تولد دومین دختر شان را در فیسبوک اعلان کردند. این دو به دختر شان که بر وی اگست نام گذاشته اند، نوشته اند که "به سرعت رشد نکن و از دورۀ طفولیت لذت ببر".

مارک و پرسیلا به نوزاد شان نوشته اند که آرزو دارند "جهانی که قرار است تو هم در آن زندگی کنی؛ که در آن تعلیم بهتر، امراض کمتر، اجتماعات قویتر و مساوات بزرگتری وجود داشته باشد".

مارک عنوانی "اگست" نگاشته است که با توجه به تمام پیشرفت های که در علم و تکنالوژی، وجود دارد، به خواهرت "خواهان یک زندگی بسا بهتر از نسل ما" شده بودیم. مارک می نگارد "این مسوولیت ما است تا در تحقق آن، سهم خود را انجام دهیم".

زوکربرگ در این نامه، به آینده و نسل هم سن و سال دخترش ابراز "خوشبینی" کرده است، اما تاکید نموده که این بار به عوض صحبت در بارۀ "رشد و بزرگ شدن" می خواهند در بارۀ دورۀ طفولیت بنویسند، "جهان می تواند یک مکان جدی باشد، به همین دلیل بسیار مهم است تا وقت پیدا کرده و بیرون از خانه رفته و بازی کنی".

در این نامه، موسس فیسبوک به دخترش نگاشته است که وقتی بزرگ شدی "مصروف خواهی شد؛ لذا امیدوارم اکنون فرصت بیابی و بوی تمام گل های را که دوست داری احساس کنی و همۀ برگ های را که می خواهی در چمدان خود بگذاری. امیدوارم تمام کتاب های دلخواهت را بخوانی. هر اسپ رنگینی را که می پسندی، سواری کنی و به هر اندازه یی که می خواهی در داخل صالون منزل و صحن حویلی بدوی".

آقای زوکربرگ به دخترش نگاشته است که پس از این همه جد و جهد های دورۀ طفلی، "امیدوارم بسیار بخوابی و از خوابت لذت ببری. امیدوارم حتی در خوابهایت بتوانی آن همه محبتی را که ما به تو داریم، احساس کرده و آن را لمس کنی".

مارک زوکربرگ، مدیرمسوول بزرگترین شبکۀ اجتماعی جهان، دوران طفولیت را "سحر آمیز" توصیف کرده و به دخترش اگست نگاشته است که چون تنها یکبار می توان آن دوران را تجربه کرد، "بسیار نگران آینده نباش. تو ما را در کنار خود داری و ما (مادر و پدرت) هر آنچه را که در توان داریم، برای بهتر شدن جهان برای تو و تمام طفل های هم نسل ات، انجام می دهیم".

XS
SM
MD
LG