لینک های دسترسی

Breaking News

'انسایت' عمق کرۀ مریخ را ارزیابی میکند


وسیلۀ تحقیقاتی 'انسایت' پس از یک سفر شش ماهه و پیمودن ۴٨٢ میلیون کیلومتر فاصله، به روز دوشنبه در سطح مریخ نشست کرد.

ادارۀ تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا امیدوار است که با آغاز ماموریت 'انسایت' در کرۀ مریخ، از رازهای در مورد این سیاره آگاه شود که تا حال کشف نشده است.

'انسایت' برای یک ماموریت منحصر به فرد دو ساله فرستاده شده است تا عمق و محتوای داخلی نزدیکترین سیاره زمین را ارزیابی کند.

ساینسدانان امیدوارند که با اجرای این عملیات زلزله های مریخ را ثبت و یک نقشه دقیق از محتوای داخلی این سیاره ترتیب کنند. انسایت ارزیابی زلزله مریخ را با قراردادن دستگاه لرزه سنج در روی این سیاره، انجام خواهد داد.

وسیلۀ تحقیقاتی 'انسایت' پس از یک سفر شش ماهه و پیمودن ۴٨٢ میلیون کیلومتر فاصله، به روز دوشنبه در سطح مریخ نشست کرد.
وسیلۀ تحقیقاتی 'انسایت' پس از یک سفر شش ماهه و پیمودن ۴٨٢ میلیون کیلومتر فاصله، به روز دوشنبه در سطح مریخ نشست کرد.

تام هافمن، مسؤل پروژۀ انسایت می گوید که " ما یک برمه مجهز با قوه فزیکی و حرارتی خواهیم داشت که در عمق مریخ تا ٥ متر پایین خواهد رفت و درجه حرارت این سیاره را ارزیابی خواهد کرد."

این نخستین بار است که دستگاه ارزیابی ناسا آزمایش های را مستقیماً در عمق این سیاره انجام می دهد. روی این دستگاه های ارزیابی کننده، پوش های قرار خواهد گرفت تا آنها را در هوای بد مریخ محافظت کند.

ناسا آرزو دارد چگونگی به میان آمدن مریخ را که ملیارد ها سال پیش اتفاق افتاده است، درک کند و این معلومات را با آنچه ما در بارۀ به میان آمدن زمین می دانیم علاوه کند تا سیاره های سنگی دیگر در منظومه شمسی ما و جهان فراتر از آنرا بهتر بشناسد.

XS
SM
MD
LG