لینک های دسترسی

Breaking News

کیوراستی تا پنج روز دیگر به مریخ میرسد


دستگاه فضایی کیوراستی
اداره فضایی ایالات متحده برای فرود آمدن دستگاه فضایی کیوراستی درسطح مریخ – سیاره مشهور نظام شمسی – برای ششم اگست آمادگی می گیرد. داخل شدن کیوراستی در مدار مریخ و فرود آمدن آن بر سطح آن سیاره برای انجنیران ناسا ناراحت کننده است، زیرا انتقال سگنال ها از سطح مریخ تا زمین ١۴ دقیقه را در بر می گیرد.

کیوراستی یکی از مهم ترین بخش سفینه فضایی مربوط به لابراتوار فضایی علوم مریخ ، با ارزش دو و نیم ملیارد دالر می باشد که در نومبر گذشته توسط راکت اتلس پنج به فضا پرتاب شده است. این سفینه فضایی ٥٦٠ میلیون کیلومتر را به طرف هدفش که سیارۀ سرخ مریخ است، پیموده است. در صورت نشست موفقانه، این ششمین دستگاه فضایی خواهد بود که به سطح این سیاره سرخ می نشیند.

اشون واساوادا، ساینس دان و معاون این پروژه پیش از فرستادن سفینه گفت که کیوراستی یک ماشین رویایی برای مریخ دانان می باشد. او اضافه می کند که این دستگاه، پیشرفته ترین از نوع خود می باشد که تا کنون به یک سیاره دیگر فرستاده شده است و از لحاظ عملی نیز بسیار پیشرفته است.

کیوراستی زمانیکه به اتموسفیر مریخ داخل شود، با سرعت ٢٠ هزار کیلومتر در ساعت حرکت می کند. این وسیله تنها هفت دقیقه وقت دارد تا خود را برای نشستن آرام به سطح مریخ آماده سازد، از این سبب انجنیران ناسا نشست سفینۀ یاد شده را به سطح مریخ مشاهده نخواهند توانست. دانشمندان پروژۀ یاد شده این هفت دقیقه را وقت دلهره و تشویش خوانده اند.

در صورتیکه همه چیز خوب باشد، ابتدا پاراشوت به کار انداخته می شود و به دنبال آن انجن سفینه روشن می شود تا خود را برای نشست آماده سازد. کیوراستی توسط کیبل ها به روی مریخ فرود آورده شده و سپس رها می شود و در اخیر محفظۀ راکت منفجر می شود.

کیوراستی به اندازه یک موتر کوچک است و دارای ١٧ کمره می باشد. اینبار وسیلۀ جدید در مقایسه با وسایلی که در گذشته به مریخ فرستاده شده بود اندکی بزرگتر است و می تواند درسطح مریخ روزانه تا ٢٠٠ متر حرکت کند. درداخل کیوراستی یک لابراتوار متحرک اتمی قراردارد. این وسیله توسط ریموت کنترول کار کرده و وسایل تعبیه شده در آن می تواند خاک و صخره مریخ را تحلیل نماید.

واساوادا می گوید که هدف آن است تا دیده شود که آیا شرایط محیطی مریخ گاهی برای نموی برخی از میکروب ها جای مناسبی بوده است یا خیر. او اضافه می کند که منظور این ماموریت کشف زنده جان ها در آن سیاره نیست.

گروهی از دانشمندان محل فرود آمدن کیوراستی را تعیین کرده اند که در دامنۀ یک کوه قرار داشته و حفره یی با پهنای ١٥٠ کیلومتر است. هرطبقه خاک در ین حفره می تواند راجع به تکامل مریخ معلومات را ارایه کند.

کیوراستی، جیولوجی مریخ را مطالعه می کند که در آن آب و هوا و اندازه تشعشعات نیز اندازه می شود، این کار دو سال کرۀ زمین را در بر خواهد گرفت که معادل یک سال مریخ می باشد.
XS
SM
MD
LG