لینک های دسترسی

Breaking News

بحران مهاجران؛ وضعیت نامعلوم افغان ها در سرحد صربستان


صدها هزار افغان در بیش از یک سال گذشته به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. تعدادی با هزینه های گزاف به کشور های دلخواۀ خود رسیدند اما هزاران تن دیگر در سرحدات گیرمانده و به رویایی داشتن یک زندگی بهتر دور از افغانستان لحظه شماری می کنند.

منطقه مرزی صربستان با هنگری محلیست برای تجمع دها خانوادۀ افغان که می خواهند با عبور از آنجا رهسپار غرب اروپا شوند. پناهجویان که در میان آنها کودکان نیز موجود است در یک مزرعه از خیمه های کوچک سرپناه ساخته اند.

احمد سمیر زمری، یک پناهجوی افغان مدتی می شود که به این کمپ آمده و در انتظار عبور از مرز بسوی هنگری است. وی می گوید: " اینها فامیل داران را اجازه می دهند تا از سرحد بگذرند، نه مجردان را. بعضی خانواده ها که طفل ندارند اولتر از سرحد گذشته و شماری هم که مریض و یا باردار استند اجازه عبور بدست می آورند. خانواده های که طفل ندارند از ۱۵ روز الی یک ماه در اینجا بافی می مانند"

از سوی هم مسوولین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از تلاش ها برای بهبود وضعیت مهاجرین خبر می دهند. سولت بالا، مسوول روابط عامه این کمیشنری می گوید که آنان در این زمینه با مقامات صربستان و هنگری در تماس استند.

او گفت: "در حال حاضر فکر می کنم که مقامات هنگری حدود ۱۵ تن را در یک روز اجازه عبور از سرحد میدهند. پس، بلی به مردم اجازه داده می شود. ما در مورد نظم و یا نحوۀ ان پیشنهاداتی داشته ایم که بعضاً مد نظر گرفته شده است."

در حالیکه تعداد پناهجویان در سرحد میان صربستان و هنگری با گذشت هر روز بیشتر می شود نگرانی ها از به میان آمدن یک بحران بشری نیز بالا گرفته است. اداره مهاجرت هنگری گفته است که تا اواسط ماه روان میلادی در خواست پناهندگی ۱۵۳۵۵ تن به ثبت رسیده که از این میان ۲۲۱ تن به گونه ای سند بود وباش دریافت کرده اند.

در حالیکه هنگری برای جلوگیری از ورد سیل مهاجران به این کشور، در امتداد سرحد با صربستان حصار کشیده است اما این مسیر هنوز هم معبری برای قاچاقچیان ای است که در تلاش رساندن پناهجویان به کشور های اروپایی اند.

XS
SM
MD
LG