لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: سال گذشته، آمار آواره گان جهان بی سابقه بود


آوارگان سوری در کمپ زعتری، اردن

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که تا ختم سال ٢٠١٦، بیش از ٦٥ میلیون نفر در سراسر جهان، به دلیل جنگ و سایر فشار ها از مناطق خود بیجا شدند، که این تعداد بیشتر از شمار مهاجرین و آوارگان سال ٢٠١٥ بوده است.

مقامات ملل متحد، در آستانۀ بیستم جون، روز جهانی پناهجویان، گفتند که اکثر پناهجویان در سال گذشتۀ میلادی را، اتباع سوریه و افغانستان تشکیل میدادند.

فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگی می گوید بار اول است که گزارش بیانگر افزیش پناهندگان است نه کاهش.

آقای گراندی افزود که بر اساس آمار تازه، " در هر ١١٣ تن در جهان، یک نفر یا پناهجو و یا بیجا شده است".

تعداد پناهجویان و آوارگان در جهان، اکنون بیشتر از نفوس برتانیه است که با افزایش معادل ٣٠٠٠٠٠ در سال گذشته همراه بود. این رقم شامل ٢٢.٥ میلیون مهاجر، ۴٠.٣ میلیون بیجا شده و ٢.٨ میلیون پناهجو میگردد. کودکان زیر هژده سال، بیش از نیمی از این نفوس را تشکل میدهد

مقامات ملل متحد میگویند که "حدود ٪٥۴ پناهجویان از سه کشور سوریه، افغانستان و سودان جنوبی" اند.

سریع ترین رشد در نفوس مهاجرین به دلیل بحران در سودان جنوبی بود و دو سوم این نفوس را سوری ها تشکیل میدهد که مجبور به فرار از مناطق شان شدند.

در حالی که کشور های انکشاف یافته میزبان حدود ٪٨۴ نفوس مهاجر جهان است، کشور های مانند ایالات متحده برنامه مهاجرت خویش را تحت غور دارد. کمشنر عالی ملل متحد در أمور پناهجویان تقاضای خود را از این کشور ثروتمند برای استقبال از مهاجرین تجدید کرد.

برخی از کشور های اروپایی مانند مجارستان، سد راه ها در برابر پناهجویان را از بین بردند، در حالی که برخی قوانین خود را دشوارتر ساختند.

کودکانی که تنها سفر کرده و یا از والدین خود جدا شده اند و بیشتر أفغان و سوری اند، سال گذشته حدود هفتاد و پنج هزار درخواست پناهندگی را در هفتاد کشور داده اند، ولی تخمین رقم دقیق این تعداد به دلیل اینکه معلومات در مورد انها کامل نشده است، دشوار است.

XS
SM
MD
LG