لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش کمک‌ها: میلیون‌ها مهاجر با گرسنگی مواجه اند 


برنامه جهانی غذا، پیش از روز جهانی پناهجویان خواستار حمایت بین المللی برای میلیون‌ها مهاجر نیازمند شد که اکثر شان به دلیل کاهش کمک‌ها با گرسنگی مواجه اند.

برنامه جهانی غذا که بیش از ۱۱۵ میلیون نفر را در ۸۰ کشور معاونت می‌کند، در حال حاضر، ۵۵ درصد ۱۵.۳ میلیارد دالری را به دست آورده است که برای تطبیق برنامه‌های حیات‌بخش خویش در جریان سال جاری به آن نیاز دارد.

برای رسیدگی به همه نیازمندان،‌ این اداره مجبور شده است که از برنامهٔ مواد خوراکی به مهاجرین در سراسر شرق و جنوب افریقا و شرق میانه بکاهد.

تامسن پیری، سخنگوی سازمان جهانی غذا می‌گوید که تنها در شرق و جنوب افریقا مواد غذایی در حدود ۷۵ در صد مهاجرین کاهش یافته است.

او افزود که این اداره فوراً به ۴.۵ میلیارد دالر در مدت شش ماه آینده نیاز دارد تا برنامه‌های غذایی خویش را دوباره به گونهٔ کامل احیا کند در غیر آن مجبور خواهند بود تا حتی فعالیت‌های خویش را توقف دهند.

او علاوه کرد که کودکان به ویژه کودکان که از سوی تغذی رنج می‌برند بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر اند.

ادارهٔ مهاجرت ملل متحد می‌گوید که بیش از ۸۰ میلیون مهاجر و بی‌جاشدگان داخلی به دلیل جنگ، خشونت و پی‌گرد به ترک منازل شان مجبور شده اند.

در حالی که جهان آمادهٔ تجلیل از روز جهانی پناهجویان است، برنامه جهانی غذا از کمک‌کنندگان تقاضا می‌کند تا به مردمان آسیب‌پذیر پشت نکنند، به ویژه در زمانی که آنان بیش از هر وقت دیگر به کمک نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG