لینک های دسترسی

Breaking News

بلخی: روند برگشت بیجاشدگان کندز آغاز شده است


وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، اما از نبود بودجۀ کافی برای رسیدگی به بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان نگرانی دارد.

مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گویند، ۲۰ هزار باشندۀ کندز بیجا شده اند؛ اما روند برگشت آنها نیز از مناطق همجوار آغاز شده است.

ورکشاب سه روزه به هدف تبادل افکار میان ریاست‌های وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان برای جلوگیری از بحران بشری در کابل برگزار شد.

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان که امروز در ورکشاپ سه روزه برای جلوگیری از بحران بشر در کابل سخن می‌زد، گفت، جنگ‌های اخیر در کندز سبب شده است که بیست هزار باشندۀ کندز از منازل شان بیجا شوند.

همچنان آقای بلخی افزود، اما با آرام‌شدن وضعیت کندز، اکنون برگشت بیجاشدگان این ولایت از مناطق هم‌جوار آغاز شده است. به گفتۀ وی قرار است روند برگشت مهاجرین کندز فردا از کابل نیز آغاز گردد.

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، اما از نبود بودجۀ کافی برای رسیدگی به بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان نگرانی کرد.

این در حالی است که وزارت امور مهاجرین افغانستان، برای رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان در فصل زمستان، به تازگی برنامه‌ریزی را آغاز کرده است.

از سوی دیگر جاوید فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، گفت که میزان افزایش شمار بیجاشدگان داخلی، با شدت ناامنی‌ها رابطۀ مستقیم دارد.

او گفت "به اندازه‌ای که ناامنی افزایش یابد، شمار بیجاشدگان نیز افزایش می‌یابد. ختم بیجاشدگان در افغانستان در آینده نزدیک متصور نیست متأسفانه".

به گفتۀ آقای فرهاد، ولایات هلمند، ارزگان، فراه و کندز، بیشترین بیجاشدگان را به خود اختصاص داده اند؛ ولی روند برگشت این افراد به مناطق اصلی شان بسیار کُند پیش می‌رود یا هیچ صورت نمی‌گیرد.

بر اساس ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در حال حاضر، یک اعشاریه دو میلیون بیجاشدۀ داخلی دارد.

افغانستان اکنون برای رسیدگی به وضعیت ۱.۲ میلیون بیجاشدۀ داخلی و حدود ۵۰۰ هزار عودت‌کننده که در هفت ماه گذشته از ایران و پاکستان برگشته اند، به کمک‌های جهانی نیاز دارد.

این در حالی است که قبلاً ستیفن اوبراین معاون سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه در سفری که ماه گذشته به افغانستان داشت، با توجه به هجوم ناگهانی عودت‌کنندگان و افزایش شمار بیجاشدگان داخلی، ابراز نگرانی کرد.

از سوی دیگر سازمان ملل و نهادهای امدادرسان بشری، یک درخواست اضطراری ۱۵۰ میلیون دالری را برای حمایت از بیجاشدگان و عودت‌کنندگان فراخوان داده است.

XS
SM
MD
LG