لینک های دسترسی

Breaking News

کمک پنج میلیون دالری امریکا به راه اندازی خدمات پولی از طریق موبایل


کمک پنج میلیون دالری امریکا به راه اندازی خدمات پولی از طریق موبایل
کمک پنج میلیون دالری امریکا به راه اندازی خدمات پولی از طریق موبایل

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای توسعه خدمات، موبایل پول، و یا خدمات پولی از طریق تلیفون های موبایل به همراه کمپنی های مخابراتی موبایل در افغانستان به مبلغ پنج میلیون دالر امریکایی کمک نمود تا خدمات پولی از طریق موبایل در سرتاسر افغانستان توسعه یابد.

راجیف شاه، رئیس عمومی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، در مورد اهمیت پروژه توسعه خدمات پولی از طریق موبایل گفت تکنالوژی معلوماتی موبایل می تواند، خدمات بیشتر را برای شاگردان، محصلین، و ارایه معلومات برای دهاقین و به زنان حامله فراهم نماید.

راجیف شاه به ادامه میگوید عمده ترین خدمات، خدمات پولی می باشد که معاشات معلمین و مامورین دولت از این طریق پرداخته خواهد شد. زنان تجارت پیشه نیز میتوانند که پول شان را بدست بیاورند و از همه مهمتر در کاهش فساد اداری نیز موثر تمام خواهد شد.

امیر زی سنگین، وزیر مخابرات افغانستان گفت در عرصه خدمات تکنالوژی معلوماتی، ابتکارات جدیدی به میان آمده است که عنقریب در افغانستان نیز خدمات پولی ازطریق موبایل عام خواهد شد.

به قول امیرزی سنگین در حال حاضر در سی کشور جهان از طریق موبایل خدمات پولی صورت می گیرد. افغانستان نیز از دوسال به این طرف تلاش های را به این هدف آغاز نموده است.

در افغانستان خدمات بانکی انکشاف نموده ولی به طور کلی نیازمندی مردم تا هنوز رفع نگردیده و مردم به آسانی و در فاصله کوتاه به بانک ها دسترسی ندارند.

در تمام افغانستان ۸۵ در صد از مردم به تلیفون های موبایل دسترسی دارند یعنی ۱۷ میلیون پایه تلیفون موبایل در افغانستان فعال می باشد.

وزیر مخابرات به ادامه می گوید وزارت مخابرات برای عرضه خدمات باکیفیت در مجموع بررسی و نظارت آن وزارت سر از هفته آینده آغاز خواهد شد و از این بعد در هیچ نقطه از کشور سیم کارت های بدون راجستر فروخته نخواهد شد.

فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان میگوید وی خود را به دلیل این کم احساس می کند که نمی تواند به تمام معلمین به وقت و زمان معین معاشات شان را انتقال دهد.

به قول وردک وزارت معارف ۲۳۷ هزار تن پرسونل دارد که فقط ۴۷ فیصد آن میتوانند که معاشات خویش را از طریق بانک ها به دست بیاورند.

وزیر معارف افغانستان می افزاید در ١۰ ولسوالی و ١۰ ولایت افغانستان خدمات ام پیسه برای معلمین آغاز خواهد شد، معلمین در مناطق نزدیک، معاشات خویش را بدون ضیاع وقت و پول به دست خواهد آورد.

به قول فاروق وردک با ترویج خدمات پولی از طریق موبایل، از فساد اداری نیز جلوگیری خواهد شد.

ظاهر خواجه، یک تن مسؤولین کمپنی مخابراتی روشن، می گوید در حال حاضر سه فیصد از مردم در افغانستان به خدمات ام پیسه دسترسی دارند.

به قول وی ۵۰۰ تن از نیروهای پولیس افغان از طریق ام پیسه معاشات خویش را بدست می آورند.

مسؤول مالی کمپنی افغان بیسیم گفت در ۱۸ پوهنتون دولتی و ۵۰ پوهنتون خصوصی از طریق موبایل خدمات پولی و همچنان ارایه معلومات و ارسال نظریات به آن کمپی جهت اشتراک در مسابقات، محصیلن از آن مستفید خواهد شد.

XS
SM
MD
LG