لینک های دسترسی

فعالیت مرکز متشبثین خصوصی برای تقویت دیموکراسی در افغانستان


فعالیت مرکز متشبثین خصوصی برای تقویت دیموکراسی در افغانستان

مرکز بین المللی متشبثین خصوصی در ایالات متحده از طریق تشبثات خصوصی و اصلاحات در تجارت متکی بر بازار آزاد دموکراسی را در جهان تقویت مینماید.

این موسسه یکی از اجزای چهارگانۀ موهبت ملی برای دموکراسی در ایالات متحده است که از سال 1983 به فعالیت آغاز نموده است جناب محمد نصیب رئیس دفتر این مرکز در افغانستان میباشند.


XS
SM
MD
LG