لینک های دسترسی

Breaking News

فعالیت مرکز متشبثین خصوصی برای تقویت دیموکراسی در افغانستان


فعالیت مرکز متشبثین خصوصی برای تقویت دیموکراسی در افغانستان

مرکز بین المللی متشبثین خصوصی در ایالات متحده از طریق تشبثات خصوصی و اصلاحات در تجارت متکی بر بازار آزاد دموکراسی را در جهان تقویت مینماید.

این موسسه یکی از اجزای چهارگانۀ موهبت ملی برای دموکراسی در ایالات متحده است که از سال 1983 به فعالیت آغاز نموده است جناب محمد نصیب رئیس دفتر این مرکز در افغانستان میباشند.


XS
SM
MD
LG