لینک های دسترسی

Breaking News

پول و بهشت – به قربانیان جنگ افغانستان چی می دهند؟


سازمان ملل: طالبان بیشتر از ۱۱ هزار غیرنظامی افغان را در پنج و نیم سال گذشته کشته است

رئیس جمهور افغانستان بیشتر از دونیم میلیارد افغانی با قربانیان جنگ کمک کرده است.

بر اساس آماری که ریاست جمهوری افغانستان در اختیار صدای امریکا قرار داده است، رئیس جمهور حامد کرزی در هشت سال گذشته بیشتر از دو نیم میلیارد افغانی را صرف کمک های نقدی و غیر آن به قربانیان جنگ نموده است.

بزرگترین بخش این کمک ها (۱.۸ میلیارد افغانی) بطور نقدی به بازماندگان افرادی که در منازعات مسلحانه هلاک گردیده و به افرادی که در جنگ جراحت برداشته اند، پرداخت شده است. کمک های ارائه شده محدود به کسانی نیست که در عملیات نظامی نیروهای دولتی متضرر گردیده اند بلکه بیشتر قربانیان فعالیت های مسلحانه طالبان و نیروهای بین المللی از این نوع مساعدت ها مستفید شده اند.

ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت "برای خانواده هر شهید مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی و برای هر فرد زخمی شده مبلغ ۵۰ هزار افغانی پرداخت شده است".

تا پایان سال ۱۳۹۲ خورشیدی، در مجموع برای ۱۲۲۱۲ "ورثهء شهید" و برای ۱۱۶۴۲ نفر زخمی شده کمک نقدی صورت گرفت.

اضافه بر کمک های نقدی، حکومت افغانستان در هشت سال گذشته هزینه سفر بیشتر از ۴۴۰۰ نفر از بازماندگان شهدا به عربستان سعودی را، برای انجام مراسم حج، پرداخت. مجموع این مصارف بیشتر از ۶۳۲ میلیون افغانی است.

توزیع زمین، دادن بورسیه های تحصیلی و پرداخت مصارف تداوی در درون و بیرون از افغانستان دیگر کمک های است که هرازگاهی به افراد متاثر شده از جنگ، فراهم گردیده است.

به گفته آقای فیضی تمام این مصارف از بودجه دولتی و از منابع داخلی فراهم شده است.

کمک های خارجی

با آنکه سازمان عفو بین الملل از ناتوانی ناتو و امریکا در تسهیل عدالت برای قربانیان غیرنظامی در عملیات ضد دهشت افگنی و شورشگری در افغانستان گزارش داده است اما نیروهای خارجی میلیونها دالر را بشکل کمک نقدی به افرادی که در این گونه فعالیت ها متضرر شده اند، پرداخته است.

پرداخت ۴۶ هزار دالر از سوی نیروهای امریکایی برای هر کدام از ۱۶ غیرنظامی که بامداد ۱۱ مارچ ۲۰۱۲ در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار در گلوله باری عمدی یک خوردضابط امریکایی جان باختند، بلندترین رقم پرداخت شده بشکل جبران خساره در طول جنگ امریکا در افغانستان دانسته می شود.

بطور عمومی اما نیروهای تحت فرمان آیساف ۲۵۰۰ دالر برای هر کشتهء غیرنظامی و ۵۰۰ دالر برای هر فرد مجروح شده در علمیات نظامی شان پرداخته اند.

به گزارش یک وبسایت وابسته به ارتش امریکا، در سال ۲۰۱۱ وزارت دفاع ایالات متحده ۶۸۸ هزار دالر بشکل جبران خساره/کمک های نقدی به قربانیان جنگ در افغانستان پرداخت و ۶.۸ میلیون دالر را هزینه بازسازی خسارات وارد شده بر ملکیت های غیرنظامیان از عملیات نظامی این نیروها کرد.

ژنیفر کراگ، یک سخنگوی آیساف در کابل به صدای امریکا گفت که رقم مجموعی کمک های نقدی ناتو به قربانیان عملیات ضد دهشت افگنی و شورشگری در افغانستان مشخص نیست. کراگ گفت "ما معلومات را در باره پرداخت جبران خساره به غیرنظامیانی که در اثر عملیات نیروهای کشورهای عضو آیساف متضرر می شوند، بصورت مرکزی جمع آوری نمی کنیم. بطور عمومی، مبلغ این نوع کمک های پولی تعیین شده نیست اما هدف از پرداخت آن تلافی نمودن حالات و شرایط خاص می باشد."

نیروهای بین المللی همچنان در برخی موارد غیرنظامیانی را که در نتیجه فعالیت های نظامی آنها جراحت بر می دارند، در تاسیسات درمانی نظامی تداوی و معالجه می کنند.

طالبان دیت نمی دهند

بنظر می رسد که طالبان، گروهی که سازمان ملل می گوید بیشترین تلفات غیرنظامیان را مرتکب می شود، هیچ سازوکاری مشخصی برای جبران خساره یا کاستن آلام غیرنظامیانی که در نتیجه فعالیت های نظامی طالبان متضرر می شوند، ندارد.

در چهار و نیم سال گذشته، سازمان ملل مسوولیت کشتار بیشتر از یازده هزار غیرنظامی افغان را به طالبان نسبت داده است – طالبان اما گزارش های سازمان ملل را جانبدارانه و غیرواقعی خوانده اند.

اگر معیار کمک حکومت افغانستان به قربانیان جنگ را به طالبان هم راجع کرد، این گروه شاید میلیاردها افغانی از قربانیان جنگ بدهکار باشد.

در موارد اندکی هم که طالبان تلفات غیرنظامیان در فعالیت های مسلحانه این گروه را تایید کرده اند، از بهشت و پاداش خداوندی برای قربانیان حرف زده اند تا از مسوولیت خود شان برای بازماندگان قربانیان. این در حالی است که بر اساس قوانین اسلامی در بدل هر قتل نامشروع باید دیت یا خونبها پرداخته شود.

XS
SM
MD
LG