لینک های دسترسی

Breaking News

صرافان افغان به رسم اعتراض سرای شهزادۀ کابل را بستند


اتحادیه صرافان افغان به روز چهارشنبه به دلیل برخی تعدیلات مقررۀ بانک مرکزی افغانستان در امور خدمات پولی که از نظر این اتحادیه خلاف اصول و قانون است، اعتراض کرد و دروازۀ سرای شهزاده کابل را بست.

توقف صدور جواز به صرافان جدید در شهرهای بزرگ، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن به بیش از ۵۰۰هزار افغانی است به بانک مرکزی، ریاست اتحادیه توسط فردی که جواز فعالیت خدمات پولی داشته باشد؛ از موارد عمده در این مقرره است.

اما میرافغان ساپی، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان در گفتگویی با رادیو آشنا – صدای امریکا، گفت که تطبیق این مقرره سبب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد.

او افزود "این مقرره خلاف قانون اساسی، اصول و این جامعه است، ما اعتصاب کرده ایم برای دو روز، اگر خواست‌های پذیرفته نشد، در شهرها مظاهره می‌کنیم".

اتحادیه صرافان افغانستان ۲۲ خواست را از بانک مرکزی مطرح کرده است. آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ، نبود گزارش‌دهی از تبادله اسعار، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک میلیون افغانی باشد، تعیین ۵۰۰هزار افغانی ضمانت جواز برای شهروندان خارجی، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک، انتقال آزادانۀ پول در داخل کشور، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه می‌باشد.

اما بانک مرکزی افغانستان به این نظر است که مقرره‌ها با مرور زمان به تعدیل نیاز دارند و مقرره خدمات پولی نیز بر اساس قوانین بانکداری، مبارزه علیه تطهیر پول و تأمین تروریزم، تعدیل شده است.

ایمل هاشور، سخنگوی این بانک به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت، از جملۀ ۲۲ خواستی که اتحادیه صرافان مطرح کرده است، از قبل این اداره روی مواردی که به قانون ارتباط نداشت، انعطاف نشان داده است، اما آن مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، بانک مرکزی نمی‌تواند قانون‌شکنی کند.

آقای هاشور افزود "یکی از مسایل آنها این است که به ما د افغانستان بانک اجازه دهد که هم از مردم امانات و سپرده بگیریم و هم به مردم قرضه بدهیم، بانک مرکزی با این موافقه به دلیل این ندارد که بر اساس قانون بانکداری، نهادی که مردم می‌توانند سپرده خود را بگذارند و هم به خاطر تجارت و سرمایه‌گذاری قرض بگیرند، نام آن را بانک گذاشته، در حالی که اینها بانک نیست و تنها عرضه کننده خدمات پولی اند".

به گفتۀ وی، نظر به قانون مبارزه علیه تطهیر پول، نهادهای عرضه‌کننده خدمات پولی مکلف اند در مورد معاملۀ بالاتر از ۵۰۰هزار افغانی به بانک مرکزی گزارش بدهند.

بر بنیاد آمار بانک مرکزی افغانستان، در حال حاضر بیش از ۳۲۰۰ جواز صرافی و خدمات پولی صادر شده است.

آقای هاشور تأکید کرد که به خاطر جلوگیری از گسترش بازار عنعنوی و کنترول بهتر مارکیت کنونی، صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ متوقف گردیده است؛ اما در ولسوالی‌ها جواز صادر می‌شود.

بانک مرکزی افغانستان، اعتصاب را حرکت مدنی صرافان خواند؛ ولی افزود که روند حرکت اقتصاد این کشور با این کار متوقف نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG