لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ۶۶۰۰ بست خالی در ادارات دولتی افغانستان وجود دارد


بیکاری یکی از مشکلات اساسی در افغانستان است که با سایر نابسامانی ها در این کشور ربط دارد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعلام کرد که در نتایج بررسی‌های سه ماهۀ این نهاد، مشخص شد که ۶۶۸۲ بست در اداره‌های دولتی هنوز هم خالی است.

احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که این بست‌ها از طریق رقابت آزاد پر خواهند شد.

آقای نادری گفت "یک مدتی را در برگرفت که یک میکانیزم دقیق برایش ایجاد شود تا حس پروسۀ استخدام در وزارت‌خانه‌ها حفظ شود و در عین حال اصل اساسی لیاقت، شایستگی و ظرفیت و توانایی در ادارات بتواند مبنا و چوکات کاری استخدام در این پروسه هم باشد".

به گفتۀ وی، برای پروسۀ استخدام به بیش از شش‌هزار و ۶۰۰ پست، سیستم آنلاین ایجاد شده است و تمام پروسه استخدام به شکل شفاف مدیریت خواهد شد.

آقای نادری گفت که برای هر وزارت و اداره در سیستم الکترونیکی استخدام، یک حساب کاربری باز می‌شود و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مراحل عمده و اساسی پروسۀ استخدام را از این طریق نظارت می‌کند.

این کمیسیون تأکید کرد که نهادهای دولت مکلف اند که پیش از اعلام رسمی این بست‌ها، در قدم نخست، نیاز موجودیت بست‌های یادشده را برای سال مالی ۱۳۹۷ تشخیص دهند؛ چون به گفتۀ نادری، ممکن برخی این بست‌ها نیاز نباشند و در عوض مطابق نیاز تشکیلاتی اداره‌ها بست جدید ایجاد گردد.

به گفتۀ آقای نادری، خالی‌بودن بیش از شش‌هزار و ۶۰۰ پست در اداره‌ها، نه تنها روی عرضه خدمات مؤثر تأثیرات منفی به جا گذاشته؛ بلکه در برخی موارد نارسایی‌هایی را در بخش حکومتداری خوب و حاکمیت قانون نیز در پی داشته است.

حکومت افغانستان، هنوز آمار دقیقی از واجدان شرایط در پست‌های اداره‌‌های دولتی ندارد و این در حالی است که فارغان پوهنتون‌ها در سراسر افغانستان از نبود زمینۀ شغلی شکایت دارند.

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان فهرست واجدان ابتدایی امتحان جمعی برای ۹۰۰۰ بست پنج و شش وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی و ۸۷۰۰ بست معلمین را که پیش از این اعلام کرده بود، به تفکیک بست، ولایت و رشتۀ امتحان در ویب سایت این اداره نشر کرد.

آمار این اداره نشان می‌دهد که برای استخدام در این بست‌ها بیش از ۲۲۵هزار تن، واجد شرایط امتحان نهایی شناخته شده اند.

XS
SM
MD
LG