لینک های دسترسی

Breaking News

خونریزی های بعد از دوران حمل


خونریزی های بعد از دوران حمل

سالانه کم از کم 300 هزار زن، که اکثریت آنها در کشور های رو به انکشاف زندگی مینمایند، به خاطر اختلاطات دوران حمل و ولادت، مخصوصاً خون ریزی های بعد از ولادت جان خود را از دست میدهند.

در یک دنیای مدرن و پیشرفته، هر طفل که به دنیا آمده و خانم که به تازگی مادر میشود، ولادت مطمین و محفوظ میداشته باشد.

اما آنچه بیشتر از 100 هزار زن با آن رو برو میباشند، برخلاف آنچه است که گفته شد.

به همین خاطر است که بانکی مون، سر منشی سازمان ملل متحد، یکی از اهداف انکشافی هزارۀ سال 2015 سازمان ملل متحد را، صحت مادری و کاهش وفیات مادران، اعلام داشته بود.

وی میگوید:

" در هر یک دقیقه یک زن میمیرد. این یک حالت غیر قابل پذیرش در قرن 21 میباشد. ما باید این وضیعت را توقف دهیم."

اما مدافعین صحت زنان در کنفرانس واشنگتن میگویند، اکثریت مرگ و میر زنان میتواند کاهش یابد، اگر خانمها تحت مراقبت های قبل از ولادت قرار گرفتند و روی کمک به ازدیاد توانمندی قابله ها تأکید ورزیدند.

دیبورا آرمبرستر به حیث نرس قابله در ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده یا " یو ایس آی دی " کار میکند میگوید:

" اگر ما بتوانیم زنان را داشته باشیم که از مواظب کنندگان استفاده نمایند که بتوانند تشخیص دهند که آنها خونریزی های بعد از ولادت دارند، آنها میتوانند از مشکل جلوگیری نموده و در آنصورت خانمها جانهای خود را از دست نخواهند داد و ما به مرگ و میر خانمها که به این امراض و واقعات ارتباط داشته باشند نخواهیم داشت."

وی میگوید، خانمها و قابله های که طفل آنها را ولادت میدهند، اکثراً ترجیع میدهند تا ولادت در خانه صورت گرفته و به کلینیک صحی مراجعه نمینمایند. اکثراً قبل از آنکه کمکی به آنها برسد، خیلی ها انتظار میکشند.

زمانیکه آنها تصمیم میگیرند که کمکی دریافت نمایند، سایر اختلاطات بوجود میآیند: خطرناک بودن سفر در سرک های خامه ، نداشتن پول کافی جهت پرداخت مخارج صحی، در پهلوی آن دریافت تسهیلات صحی همراه با کمبود خون، میتوانند باعث ایجاد مشکلات گردد.

در صورت ایجاد خونریزی های جریان ولادت و یا هم بعد از پروسۀ ولادت، ادویه های وجود دارند که در تقبض رحِم کمک نموده و از خونریزی بعدی جلوگیری مینماید.

داکتر شهناز میگوید، آنها آماده اند تا این دوا ها را آماده نموده و به منطقه برسانند اما کاغذ پرانی ها و حکومت داری های محلی در بنگلدیش اکثراً مانع این کار میگردد.

" منابع حکومتی این دوا ها را دارد. در ذخیره گاه های آنها این دوا ها موجود است. در ضمن خیلی به سادگی در بازار قابل دسترس میباشد."

نظریات داکتر شهناز با سایر حامیان و فعالین بخش صحی که خواهان تربیۀ بیشتر قابله ها و داکتران میباشند، فرق میکند.

وی میگوید، آنچه واقعاً ضرورت است، این است که خانمها باید خود متوجه صحت شان باشند.

XS
SM
MD
LG