لینک های دسترسی

Breaking News

ملا عمر - کاندید ریاست جمهوری یا طعمۀ بازی سیاسی


یک مقام ارشد حکومت افغانستان بیانیۀ رئیس جمهور کرزی را در مورد کاندید شدن ملا عمر، رهبر فراری طالبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده"فرضی" عنوان می کند، اما مخالفان سیاسی، آقای کرزی را به "شخصی سازی سازی مسائل و قوم گرایی" متهم کرده، ملا عمر را فاقد شرایط کاندید شدن در انتخابات می دانند.

عمر داودزی، سفیر افغانستان در پاکستان و یکی از نزدیکان رئیس جمهور کرزی – که گمان می رود خود نیز کاندید انتخابات باشد – می گوید در صورتی که قانون اساسی و قانون انتخابات مانع را برای کاندید شدن ملا عمر ایجاد نکند، کابل مشکلی را در سیهم شدن او در انتخابات نمی بیند.

شخصی سازی موضوعات ملی

اما احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، فرمانده مقاومت ضد طالبان رئیس جمهور کرزی را به بی ثباتی فکری و گرفتن مشوره از مشاورین "پنهانی و شبانه" متهم می کند که به گفتۀ او مسائل افغانستان را از دید فردی می نگرد و تلاش می کند از روند صلح سود سیاسی ببرد. آقای مسعود رئیس جمهور کرزی را متهم می سازد که در روند صلح صداقت ندارد.

رئیس جمهور افغانستان به یک روزنامۀ آلمانی گفته است که تمام شهروندان افغانستان می توانند از مزایای قانون اساسی مستفید شوند، و در صورتی که رهبر طالبان خواسته باشد، می تواند خود را کاندید ساخته، رأی مخالف و یا موافق مردم را به دست آورد.

'تحریف' بیانات رئیس جمهور کرزی

ایمل فیضی، نطاق ریاست جمهوری افغانستان می گوید که صحبت های رئیس جمهور در رسانه ها تحریف شده است. او وضاحت می دهد که آقای کرزی به روزنامۀ آلمانی گفته "در صورتی که هیچ قضیۀ علیه ملا عمر وجود نداشته باشد، مردم افغانستان علیه او عقده نداشته باشند و او واجد شرایط کاندید شدن باشد، مردم افغانستان می توانند برای او رأی دهند – و این فقط اصل درج شده در قانون اساسی افغانستان است."

مقامات ارگ در گذشته نیز در چندین مورد رسانه ها را متهم به تحریف بیانات رهبر افغانستان کرده اند.

آوردن مخالفین مسلح در جریان سیاسی و شامل ساختن آنها در انتخابات (ملی) مسلۀ تخنیکی و روند طولانی است که نیازمند عفو ملی می باشد. جانداد سپین غر، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و منصفانه می گوید که رئیس جمهور کرزی این بیانیه را به هدف سیاسی مطرح کرده، و در مدت زمانی که برای برگزاری انتخابات باقی مانده، پیمودن چنین روند امکان پذیر نیست.

ملا عمر: چهرۀ آشنا یا شخص مرموز؟

احمد ولی مسعود می گوید که مردم افغانستان از رهبر طالبان تا به حال جز خبر ظلم، کشتار و جبر دیگر چیزی نشنیده اند. به گفتۀ او ملا عمر حتا اساسی ترین شرایط کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد که در لایحۀ پیشنهادی شخص رئیس جمهور درج است (که داشتن تحصیلات عالی می باشد).

آقای مسعود می گوید هر فردی که به خاطر ارتکاب و اتهام جرایم جنگی واجد کاندید شدن نباشد، نباید در انتخابات اشتراک کند.

در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته افرادی به حیث کاندید اشتراک کرده بودند که به ارتکاب جرایم جنگی در سه دهۀ گذشته متهم اند، و هیچ ارگان حقوقی و قضایی افغان تا هنوز آنها و یا ملا عمر را به ارتکاب جرایم محکوم نکرده است.

اما گزارش های نهاد های مدافع حقوق بشری و ملل متحد، طالبان را در جریان حکمروایی شان و حتا در حال حاضر مسئول کشتار هزاران غیر نظامی عنوان می کنند.

در عین حال، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر تصویب قانون انتخابات توسط شورای ملی پافشاری دارد که به گفتۀ آقای سپین غر تصویب قانون جدید می تواند مشکلات زیاد مربوط به انتخابات – به شمول شرایط کاندید شدن – را حل کند.
XS
SM
MD
LG