لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد "نی" بر مسوده جدید قانون رسانه ها


ویژه برنامه آزادی مطبوعات و رسانه ها
شبکه "نی" اداره حمایت کننده رسانه های آزاد، اعلان نمود که در طرح تازه تعدیل شده یی قانون رسانه های همگانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به نظر خواهی گذاشته شده مشکلات تخنیکی ،اداری و موارد ضد و نقیض وجود دارد.

صدیق الله توحیدی مسؤول دیده بان رسانه های شبکه "نی"گفت:
"در طرح تعدیل شده قانون رسانه های همگانی هنوزهم انترنت تعریف نگردیده، رسانه دولتی از رسانه های خصوصی تفکیک نشده، وانتقال مالکیت رسانه ها صراحت ندارد."

شبکه نی میگوید که در طرح تازه قانون مطبوعات بعضی از موارد تناقص نیز وجود دارد. آژانس باختر به حیث رسانه ملی شناخته شده ولی آژانس های غیر حکومتی آزاد به حیث رسانه های شناخته نشده است.

دیده بان رسانه های شبکه "نی" میگوید که از لحاظ اداری نیز در این طرح تعدیل گردیده است.
توحیدی میگوید که در شورای عالی رسانه ها، وزیر اطلاعات و فرهنگ نباید عضویت داشته باشد.

اما مسوولین وزارت اطلاعات و فرهنگ تاهنوز در مورد اظهارات مسوولین شبکه "نی" اظهار نظر نه نموده اند.
XS
SM
MD
LG