لینک های دسترسی

Breaking News

بوکو حرام به گروه دولت اسلامی بیعت کرد


nigeria

یک پیام صوتی که هنوز صحت آن تایید نشده، وانمود می کند که ابوبکرشیکاو رهبر بوکو حرام نایجریا،به وفاداری به گروه دولت اسلامی متعهد است.

بوکو حرام در حالی از گروه دولت اسلامی بیعت اش را اعلام کرد، که طی یک سلسلۀ بمگذاری های روز شنبه در ایالت بورنوی نایجریا، جایی که این گروه شورشی فعال است، بیش از ۵۰ نفر جان باختند.

گروه تندرو اسلامی بوکوحرام نایجریا بیعت خود را به رهبر گروه دولت اسلامی طی پیامی که گفته می شود توسط رهبر شورشیان نایجریا در توییتر ارسال شده است ، اعلام کرده است.

همچنان"سایت" یک نهاد ناظر پیام های کتبی و تصویری گروه های افراطگرا که مقر آن در آن واشنگتن است، این پیام رهبر گروه شورشی بوکو حرام را گزارش داده است.

هر دو گروه به دنبال تحمیل قوانین خود ساخته شان تحت نام شریعت اسلامی بوده و هر دو با استفاده از شیوه های بیرحمانه و خشونتبار برای دستیابی به نتایج عمل میکنند.
ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی خود را خلیفه اسلام اعلام کرده است.

بیعت تایید نشده به روز شنبه هنگامی منتشر شد که شورشیان نایجریا بنابر گزارش ها دریک شهر شمال شرقی آن کشور درحال مقابله با یک نیروی چند ملیتی درآنجا بوده اند که آنها را از چندین بخش شهر درهفته های اخیر بیرون رانده اند.

ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام دریک پیام به زبان عربی گفت "ما بیعت خود را به خلیفه مسلمانان اعلام میکنیم وبه امرخدا و پیامبر، برای اتحاد باهم و وفاداری به اسلام ما وفاداری خود را به ابوبکر البغدادی خلیفه مسلمانان اعلام میکنیم و از او در زمان آرامش، سختی و آسانی، و برای تحمل و قدرت علیه تبعیض، و برای به چالش نکشیدن کسانی که در قدرت هستند، به جز در موارد خیانت، کفر و آنچه که از سوی الله امر شده است ، اطاعت میکنیم. "

در عین حال شماری از باشندگان نایجریایی با اشتراک در یک انتخابات نمونه یا ساختگی، با ابراز نارضایتی از نحوۀ برخورد حکومت در برابر بوکو حرام، خواستار تامین امنیت بهتر و یک انتخابات آزاد و عادلانه در آن کشور شدند.

رأی دهندگان میگویند آنها طرفدار امنیت اند و خواستار تغییر در بخش معارف، حمل و نقل، برق و شفاخانه درتمام مناطق کشورشان هستند.

گودلک جاناتن، رئيس جمهورنایجریا بیش ازیک سال است که به خاطر نحوۀ پیشامدش با بوکو حرام و ناتوانی اش به خاطر نجات دختران ربوده شده مکتب توسط این گروه افراطی با انتقادات شدید مواجه است.

نگرانی ها درمورد گروه شورشی بوکو حرام باعث آن شد تا مقامات، انتخابات ریاست جمهوری را درماه گذشته به تعویق اندازند و تأخیر آن فرصتی خواهد بود برای رأی دهندگان تا رهبر بعدی خود را انتخاب کنند.

مقامات و رای دهندگان امیدوارند که شورشیان رأی گیری های بیست و هشتم مارچ را مختل نسازند و با تهدید های قبلی مشکل ایجاد ننمایند.

XS
SM
MD
LG