لینک های دسترسی

Breaking News

شانزده وزیر پیشنهادی کابینه به ولسی جرگه معرفی شد


آقای دانش از اعضای ولسی جرگه خواست تا مطابق قانون اساسی به نامزد وزرای معرفی شده رای اعتماد دهند.

معاون دوم رییس جمهور افغانستان هنگام معرفی این نامزد وزرا گفت که با تکمیل شدن کابینه، کاستی های موجود در ادارات در افغانستان رفع خواهد شد.

آقای دانش گفت "ما امیدواریم که با تکمیل شدن کابینه و همچنین فعال شدن رهبری جدید در ادارات محلی کاستی ها و نابسمانی های موجود رفع گردد تا حکومت بتواند به اجرا و تطبیق پالیسی های اصلی خود بپردازد ".

آقای دانش از اعضای ولسی جرگه خواست تا مطابق قانون اساسی به نامزد وزرای معرفی شده رای اعتماد دهند.

تا هنوز معلوم نیست که روند رای دهی به این نامزد وزرا چه زمانی در ولسی جرگه آغاز خواهد شد.

قرار است که کمیسیون های اختصاصی ولسی جرگه برای مدت یک هفته، اسناد این نامزد وزرا را بررسی کند.

رييس جمهور غنى نام های ١٦ نامزد وزير متباقى کابینه را به تاريخ ٢ حمل سال جارى قبل از سفر به ایالات محتده امریکا اعلام کرد.

فهرست نامزد وزرا قرار دیل است:

عبدالبارى جهانى به وزارت اطلاعات و فرهنگ، همايون رسا به وزارت تجارت و صنايع، اسدالله ضمير به وزارت زراعت و آبيارى، محمدگلاب منگل به وزارت سرحدات و امور اقوام، انجنير محمود بليغ به وزارت فوايد عامه، عبدالستار مراد به وزارت اقتصاد، داکتر محمدالله بتاش به وزارت ترانسپورت و هوانوردى، اسدالله حنيف بلخى به وزارت معارف، سيد سادات منصور نادرى به وزارت امور شهرسازى، داکتر عبدالبصير انور به وزارت عدليه، عبدالرازق وحيدى به وزارت مخابرات و تکنالوجى معلوماتى، خانم دلبر نظرى به وزارت امور زنان، فريده مومند به وزارت تحصيلات عالى، خانم نسرين اورياخیل به وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معولين و على احمد عثمانى به وزارت انرژى و آب نامزد شدند.

اما تا هنوز کسى به حيث نامزد وزير دفاع ملى معرفى نشده است.

از این قبل حکومت وحدت ملی ٢۵ نامزد وزير و رييس امنيت ملى و رييس د افغانستان بانک را بخاطر گرفتن راى اعتماد به ولسى جرگه فرستاده بود که تنها وزيران داخله، خارجه، انکشاف دهات، ماليه، ارشاد حج و اوقاف، معادن و پترولیم، صحت عامه، امور مهاجرين و عودت کنندګان و ريیس امنيت ملى موفق به اخذ راى اعتماد گردیدند.

XS
SM
MD
LG