لینک های دسترسی

Breaking News

هنوز هم کودکان افغان، بدون همراه رهسپار اروپا می‌شوند


حدود ۶۰ درصد این پناهجویان در آلمان درخواست پناهندگی داده اند

ادارۀ احصائیۀ اتحادیۀ اروپایی یا ایروستات گزارش داده است که سال گذشتۀ میلادی بیش از ۶۳ هزار کودک و نوجوانان زیر سن، بدون همراه به اروپا پناه جسته است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس بر بنیاد آمار ادارۀ احصائیۀ اتحادیۀ اروپایی گزارش داده است که نصف کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا، شهروندان افغانستان و سوریه هستند.

هرچند شمار کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا در مقایسه با سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، با آنهم به گفتۀ مقام‌های ایروستات میزان مهاجرت این کودکان پنج مرتبه بلندتر از اوسط سالانه می باشد.

بیش از دو ثلت این پناهجویان زیر سن، پسران بین ۱۶ تا ۱۷ سال و ده درصد آنان کودکان زیر سن ۱۴ سال بوده اند که تقریباً ۶۰ درصد آنان در آلمان درخواست پناهندگی داده اند.

در همین حال، آلمان وبسایتی را طراحی کرده است تا پناهجویان را ترغیب کند که داوطلبانه به کشورهای شان برگردند. این اقدام برای مهار کردن ورود پناهجویان و رسیدگی به بیش از یک میلیون پناهجویی اتخاذ شده است که در دو سال گذشته وارد آن کشور شده اند.

وبسایت یاد شده، برای کسانیکه دواطلب برگشت به کشورهای شان اند، معلوماتی را در مورد مراکز مشورتی، برنامه‌ها و سایر مساعدت‌ها فراهم می‌کند.

آلمان در تلاش است تا روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را به کسانی مانند فراریان جنگ سوریه تسریع بخشیده و کسانی را که مستحق پناهندگی در آلمان پنداشته نمی شوند، فوراً به کشورهای شان برگرداند.

از آنجاییکه عودت پناهجویان به کشورهای شان هزینه بردار و دشوار است، حکومت آلمان برخی مساعدت های مالی و سایر مشوق ها را برای ترغیب برگشت داوطلبانۀ پناهجویان در نظر گرفته است.

با اینحال، برگشت دواطلبانۀ پناهجویان از آلمان کند شده است. رسانه‌های آلمان گزارش داده اند که در سه ماه نخست امسال ۸۴۶۸ پناهجو داوطلبانه به کشورشان برگشته اند، حالانکه در سه ماه نخست سال گذشته ۱۳۸۴۸ نفر داوطلبانه آلمان را به قصد کشورهای شان ترک کرده بودند.

XS
SM
MD
LG