لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار اوباما از قیامت اقلیمی


آقای اوباما در حال بازدید از یخچالهای آب شدۀ الاسکا

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا آب شدن سریع یخچالهای طبیعی ایالت الاسکا را به مثابۀ تاثیرات تغییر اقلیم برجسته ساخت. آقای اوباما تغییر اقلیم را تهدید بزرگ قرن خواند.

آقای اوباما در پایان سفر سه روزه اش به الاسکا گفت که آب شدن یخچالهای قطب شمال نشان می دهد که ما زمستانهای کوتاه و بی برف و تابستان های دراز و سوزان داریم.

رئیس جمهور اوباما گفت که این تغییرات پیام می فرستد که ما باید در خصوص آب شدن یخچالها فوری عمل کنیم، زیرا به گفتۀ وی این وضعیت سبب بلند رفتن سطح آب دریاها، زیر آب شدن شهرها و متواری شدن ملت ها خواهد شد.

یخچالهای قطب شمال به شدت در حال آب شدن است
یخچالهای قطب شمال به شدت در حال آب شدن است

سفر آقای اوباما به الاسکا به هدف جلب حمایت از پالیسی های حفظ محیط زیست برای مقابله با تغییرات اقلیمی ترتیب و تنظیم شده بود. این سفر در آستانۀ کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم صورت می گیرد. قرار است این کنفرانس اواخر ماه دسمبر در پاریس برگزار شود.

قصر سفید گفته است که هدف این کنفرانس افزایش آگاهی در مورد تاثیرات گرمای شدید بر قطب شمال و سایر بخشهای جهان و نحوۀ پاسخگویی جهان برای این مشکل می باشد.

مسوولیت مشترک بشری

در همین حال دانشمندان هشدار داده اند که گرمای زمین به اندازۀ دو درجۀ سانتیگراد بلندتر از سطح پیش از صنعتی شدن جهان، منجر به وخامت آب و هوا و بلند رفتن سطح آب دریا ها خواهد شد که می تواند تمام جمعیت جهان را متاثر سازد.

نهاد پیگیری کنندۀ اقدامات اقلیمی گفته است که اهداف جمعی پیشکش شده از سوی کشورها به سازمان ملل متحد، منجر به کاهش اندک گازها می شود، نه به آن پیمانۀ که بتواند گرما را دو درجۀ سانتیگراد کاهش دهد.

اوباما گفته است که ساکنان الاسکا نخستین کسانی اند که از تغییر اقلیم متاثر می شوند.
اوباما گفته است که ساکنان الاسکا نخستین کسانی اند که از تغییر اقلیم متاثر می شوند.

دانشمندان می گویند که برای جلوگیری از رویدادهای ناگوار طبیعی و افزایش گرما به اندازۀ کمتر از دو درجۀ سانتیگراد، باید میزان گازهای گلخانه یی در هوا حدود ۵۰ میلیارد تن در هر سال کاهش یابد.

نهادهای علمی و مدافع محیط زیست گفته اند که کنفرانس پاریس نه تنها تمام کشورهای جهان را به تعهدات عملی در عصر حاضر بلکه به پیگیری تعهدات در دراز مدت مکلف سازد تا از تکرار وضعیت کنونی اقلیمی در نسلهای بعدی جلوگیری شود.

پنج تولید کنندۀ عمدۀ گاز کاربن در جهان، چین، ایالات متحدۀ امریکا، اتحادیۀ اروپایی، هند و روسیه استند که تا کنون طرح های شان را برای کاهش میزان تولید گاز به ملل متحد ارایه کرده اند.

XS
SM
MD
LG