لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ملل متحد: امسال برای افغانستان بودجهٔ اندک فراهم شده است


دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) با اظهار نگرانی می‌گوید که جامعه بین المللی برای سال روان میلادی بودجۀ اندک را برای ادامه برنامه‌ها امدا درسانی در افغانستان فراهم کرده است و کمبود بودجه تداوم اکثر برنامه‌ها را با خطر تعلیق مواجه کرده است.

اوچا روز یکشنبه سوم مارچ (۱۳ حوت) با نشر گزارشی گفته است که برای تداوم برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان طی سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از سه میلیارد دالر فراخوان داده شد، اما تا اکنون بخش اندک آن تامین شده است.

این اداره ملل متحد گفته است: "در سال ۲۰۲۳، شرکای بشری در افغانستان دست‌کم به ۳۲.۱ میلیون نفر به نحوی کمک ارایه کردند. اما در ۲۰۲۴ تنها ۸۷ میلیون دالر از بودجه ۳.۰۶ میلیاردی برای طرح رفع نیازهای بشردوستانه دریافت شده که ادامه بسیاری از برنامه ها را با خطر مواجه کرده است."

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که سال گذشته به دلیل کاهش بودجه، این سازمان مجبور شد تا کمک های غذایی به ۱۸ میلیون افغان را متوقف کند.

اوچا در این گزارش گفته است که از جنوری تا دسمبر ۲۰۲۳، تمویل کننده‌گان کمک‌های بشری به ۲۶.۳ میلیون افغان غذا و بدیل معیشت و به ۱۶.۵ میلیون نفر خدمات صحی ارایه کرده اند.

ملل متحد اعلام کرده است که در مجموع ۳۲.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ کمک دریافت کردند و ۲۷.۶ میلیون نفر به طور مستقیم از آن بهره بردند. این سازمان برای برنامه‌هایش به شمول ۸۵۰ میلیون دالر از بودجه سال ۲۰۲۲، در ۲۰۲۳ مبلغ ۱.۴۷ میلیارد دالر هزینه کرده است.

اوچا گفته است اسکان طولانی‌مدت، موجودیت گسترده مواد منفجره، محدودیت‌های مداوم بر حقوق و آزادی زنان، افزایش خشونت‌های جنسیتی، کار کودکان، ازدواج های زودهنگام، تغییرات اقلیمی، به ویژه زلزله و خشکسالی، برگشت میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و بیجاشدگان داخلی به این معنی است که افغانستان در درجه اول یک بحران حفاظتی باقی می‌ماند.

بر اساس طرح کمک‌های بشری ملل متحد در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نصف جمعیت افغانستان به نحوی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

ملل متحد تاکید کرده است که از جمله تمام نیازمندان ۱۷.۳ میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد، به شمول کسانی که معلولیت دارند، تحت پوشش ماموریت کمک‌رسانی قرار می‌گیرند.

گروه

XS
SM
MD
LG