لینک های دسترسی

Breaking News

تعریف رسمی "یهود ستیزی" در بریتانیا


معرفی تعریف رسمی یهود ستیزی در حالی صورت گرفته که حمله بالای یهودیان در آن کشور در حال افزایش است

صدراعظم بریتانیا امیدوار است تا با معرفی تعریف رسمی از یهودی ستیزی در آن کشور مانع افرادی شود که بر یهویان حمله می کنند.

خانم می، گفته است که فقط یک تعریف یهود ستیزی که احساسات ضد یهودیت، گفتار و کردار منفی در مقابل یهودیان را در بر می گیرد، وجود خواهد داشت و هر کسی که از خود نسبت به یهودیان نفرت نشان دهد، مرتکب اعمال ضد یهودی شده است.

بر اساس این تعریف رسمی "یهود ستیزی بر داشت خاصی از یهودیان است که ممکن به مثابۀ نفرت در مقابل یهودیان تبارز کند. بیانات لفظی و فزیکی یهود ستیزانه، جوامع یهودی و غیر یهودی و یا دارایی های آنان، نهاد های جوامع یهودی و تاسیسات مذهبی آنان را هدف قرار می دهد".

سازمان های حامی یهودیان از اقدام صدراعظم برتیانیا در حالی ستایش کردند که حمله بالای یهودیان در این کشور در حال افزایش است. سازمان های حامی یهودیان گفته اند که یک تعریف واضح از یهود ستیزی اعمال و کردار ضد یهویان را به سادگی می تواند تشخیص بدهد.

جاناتان ارکوش، رئیس بورد یهودیان برتیانیا از تصمیم صدراعظم آن کشور به گرمی استقبال کرد. آقای ارکوش طی اعلامیه ای گفته است که یهودستیزی در بریتانیا در حال افزایش است و تعریف واضح از یهود ستیزی امکان آن را فراهم خواهد کرد تا اعمال نژاد پرستانه را به بررسی گرفت.

در حالیکه تعریف رسمی از یهود ستیزی از لحاظ حقوقی الزام آور نیست، حامیان حقوق یهودیان امیدوار اند تا با استفاده از این تعریف بتوانند در محاکم و ادارات حکومتی از آن استفاده کنند.

صدراعظم بریتانیا ابراز امیدواری کرده است تا این تعریف در سراسر جهان مورد پذیرش قرار بگیرد.

XS
SM
MD
LG