لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد خانۀ امن برای خبرنگاران افغان در کابل


در ده ماه گذشته میلادی، یازده خبرنگاران افغان کشته شده است

رئیس جمهور افغانستان به تمام نهادهای امنیتی دستور داده است تا در زمان جنگ خبرنگاران را به پایتخت منتقل سازند. این خبرنگاران در زمان بودوباش شان در کابل در خانۀ امنی که برای اسکان آنان در نظر گرفته شده است؛ مستقر خواهند شد.

نادر نادری نمایندۀ ریاست جمهوری افغانستان در بخش آزادی بیان در مراسمی به مناسبت از دوم نوامبر روز جهانی "ختم معافیت عاملین خشونت در برابر خبرنگاران" گفت که قرار است این خانۀ امن هفتۀ آینده به فدراسیون خبرنگاران تسلیم داده شود.

آقای نادری در حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان گفت"این اطمینان خاطر را با کمال صداقت برای تان می‌توانم بدهم که هیچ برخورد سازمان‌یافته و هیچ روشی هدفمند در حکومت در ارتباط به محدودساختن آزادی بیان و یا حمایت نکردن از امنیت و مصؤونیت خبرنگاران وجود ندارد".

این در حالی است که کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران افغانستان، سال روان میلادی را برای خبرنگاران خونین‌ترین سال می‌خواند.

نجیب شریفی رئیس کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران در مراسم تجلیل از این روز گفت، در ده ماه گذشته سال روان میلادی، یازده خبرنگار در سراسر افغانستان کشته شده است. او افزود که تداوم خشونت علیه خبرنگاران، آزادی بیان و دستاوردهای پانزده سال اخیر در این عرصه را به صورت جدی تهدید می‌کند.

رئیس کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران همچنان از اقدامات حکومت در راستای کاهش خشونت و پیگیری قضایای مربوط به خبرنگاران تمجید کرد. حکومت افغانستان اخیراً برای مبارزه با خشونت در برابر خبرنگاران، طرزالعمل مصؤونیت خبرنگاران را تصویب کرده است.

اما آقای شریفی افزود "شرط اساسی این است، سندی که تهیه شده، سند خیلی جامع است، سند خیلی مؤثر است و سند خیلی عملی است، مگر؛ مشکلی را که در گذشته ما در افغانستان داشتیم، عملی‌شدن اسناد، قوانین و لوایح بوده است".

رئیس کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران، ختم معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران را کلید مصؤونیت آنان خواند.

آقای نادری نیز ضمن تایید کشته شدن ۶۰ خبرنگار در ۱۵ سال گذشته، عواملخشونت علیه خبرنگاران را به دو دسته تقسیم کرد و گفت، دستۀ اول به شکل سازمان‌یافته از سوی گروه‌ها صورت می‌گیرد که در این اواخر طالبان بیشتر عامل خشونت شناخته شده اند؛ در دستۀ دوم، خشونت از سوی افراد صورت می‌گیرد؛ اما حکومت برای پیگیری هر دو نوع این قضایا متعهد است.

آقای نادری، از بررسی دوبارۀ تمامی دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران خبر داد و گفت، رئیس جمهور در این زمینه یک سال قبل فرمانی را صادر کرد.

بر اساس آمار لوی سارنوالی ۶۷۶ قضیه خشونت در این نهاد در مدت پانزده سال گذشته ثبت شده است که ۶۰ مورد قتل، ۴۸ مورد بازداشت، ۲۴ مورد اختطاف، ۲۳۸ مورد اهانت و خشونت‌های لفظی، لت و کوب نیز شامل آن است.

اما هنوز هیچ دوسیه‌ای مربوط به قتل خبرنگاران از سوی نهادهای عدلی و قضایی نهایی نشده است.

گفته می‌شود که حکومت افغانستان در این اواخر با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و تصویب طرزالعمل مصؤونیت خبرنگاران، نسبت به گذشته فعال‌تر عمل کرده است.

حکومت افغانستان در حالی از تلاش‌ها برای ختم معافیت عاملان خشونت علیه خبرنگاران اطمینان می‌دهد که آمارهای خشونت علیه خبرنگاران به صورت بی‌سابقه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان «نی»، از آغاز سال روان میلادی تا کنون، ۳۷۷ مورد خشونت ثبت شده است که برابر به تمامی ارقام هشت سال گذشته است.

تنها در دو ماه گذشته، ۲۰۲ تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی به دلیل فشار و تهدید دست از کار خبرنگاری کشیده اند.

XS
SM
MD
LG