لینک های دسترسی

رقم تلفات ناشی از انفجار ها در پاکستان به ۱۰۲ تن بلند رفت


ارقام تلفات دو انفجار انتحاری روز جمعه در منطقۀ قبائیلی شمال غرب پاکستان در حالی به ۱۰۲ تن افزایش یافت که اجساد بیشتری از زیر مخروبه ها بیرون کشیده شد.

مقامات پاکستانی میگویند، ارقام تلفات دو انفجار انتحاری روز جمعه در منطقۀ قبائیلی شمال غرب آنکشور، در نزدیکی سرحد افغانستان در حالی به ۱۰۲ تن افزایش یافت که اجساد بیشتری از زیر مخروبه ها بیرون کشیده شد.

پولیس میگوید، دو بمگذار انتحاری ، یکی سوار بر موتر سایکل و دیگری در موتر ، زمانی خود را انفجاردادند ، که یک مقام دولتی بنام رسول خان در حال ملاقات با یک کمیتۀ صلح محلی در قریۀ "یکه غُند" مهمند ایجنسی بود.

طالبان پاکستانی مسؤلیت آن حملات را ادعا نموده اند که بیش از ۱۰۰ زخمی برجا گذاشت.

انفجارات زمانی صورت گرفت که مقامات ، درحال توزیع چوکی های عرابه دار و سایر مساعدت ها ، به افراد نیازمند بودند. مقامات میگویند، قربانیان شامل زنان و اطفال اند.

طی آن انفجارات تقریباً ۷۰ دوکان تخریب گردیده است. عملۀ نجات ، قربانیان بیشتر را جستجو مینمایند، که در زیر مخروبه های عمارات ویران شده گیر مانده اند.

XS
SM
MD
LG