لینک های دسترسی

Breaking News

پیوند حجرات بویایی در نخاع شوکی


آرشیف: جریان جراحی نخاع شوکی

یک گروه پژوهشی بین المللی، موفقیت "روش پیوند یک حجره" را که کمک کرد مرد فلج دوباره راه برود؛ یک موفقیت چشمگیری خواند.

این گروه می گوید که این روش تاریخی درب را برای سایر افرادی باز می کند که سیستم عصبی شان آسیب دیده و نمی توانند به خاطر صدمۀ نخاع شوکی و یا سکته های مغزی راه بروند.

یک مرد بلغاریایی که از ناحیۀ صدر به پایین فلج بود، پس از آنکه حجرات بینی اش در نخاع شوکی آسیب دیدۀ وی پیوند شد؛ حس پاهایش برگشت و قادر شده با کمک اعصا راه برود.

گزارش ها می رساند که این مرد اکنون می تواند موتر براند. تحقیق کنندگان می گویند که این کارمند پیشین اطفاییه، احساس در مثانه، عمل ادرار و فعالیت های جنسی خود را باز یافته است.

بیمار بلغاریایی در سال ۲۰۱۰ پس از آنکه در ناحیه پشت خود چاقو خورد، فلج شد. حجرات مخصوص بویایی پوشدار – که وظیفۀ حس بویایی را به عهده دارند - از ناحیۀ بینی وی گرفته شده و پس از آنکه در لابراتوار کشت و رشد داده شد، در نخاع شوکی اش پیوند گردید.

حدود ۱۰۰ زرق کوچک حجرات در ناحیۀ بالایی و پایینی نخاع شوکی قطع شده انجام شد که پژوهش کنندگان تلاش کرده اند خلای هشت ملی متر موجود در نخاع شوکی را به واسطۀ حجرات عصبی وصل کنند.

جیوفری ریزمن، از انستیتوت نیورولوجی یا علوم عصبی که در رأس این پژوهش قرار داشت می گوید، "روش انجام شده راه را برای پیوند های عصبی بیماران که نمی توانند به خاطر سکته های مغزی و سایر آسیب های عصبی راه بروند باز کرد."

تخمین ها نشان می دهد که حدود سه میلیون انسان در سرتاسر جهان محکوم به چوکی های عرابه دار شده و نمی توانند راه بروند.

دریچۀ امید برای سایر افراد فلج

سیمون دی جیوفانی رئیس بخش احیای مجدد علوم سیستم عصبی در پوهنتون لندن می گوید ستراتیژی پیوند حجرات در اصل خود بسیار امیدوار کننده است.

آقای جیوفانی می افزاید که آنچه تا هنوز هم روشن نشده اینست که این ستراتیژی "چقدر و چگونه می تواند در بهبود انجام وظایف حتا در سطوح مطالعات قبل از کلینیک حیوانات، موثر باشد."

این داکتر سیستم عصبی به این باور است که این موضوع می تواند "چالش های را در تفسیر این قضیه در آینده ایجاد کند."

دی جیووانی می افزاید که آزمایشات در نزد حیوانات از سی سال به اینسو ادامه دارد که نتایج مختلط از آن به دست آمده است.

کارشناسان می گویند حجرات عصبی در داخل نخاع شوکی دوباره تولید نمی شود. اما از سوی دیگر آخذه های بویایی غنی از حجرات عصبی است که می تواند در یک پتری دیش یا کاسۀ کشت مواد در لابراتوار، دوباره تولید شود.

آقای جیووانی در بارۀ یافت های این پژوهش که توسط تحقیق کنندگان بریتانیایی و پولندی در نشریۀ پیوند حجره به چاپ رسیده، محتاطانه صحبت می کند.

جووانی این گزارش را دلچسپ می خواند اما علاوه می کند که تنها "یک قضیه گزارش داده شده و بسیار بسیار مشکل است که در این باره به یک نتیجه گیری کلی دست یافت."

تحقیق کنندگان نمی خواهند امیدواری نادرستی به میلیون ها انسان فلج در سرتاسر جهان بدهند. حالانکه نتایج حاصله را نسبتاً متوسط تلقی می کنند. در گزارش نشریۀ پیوند حجرات آمده است که تحقیق کنندگان می خواهند آزمایشات کلینیکی را با ده بیمار دیگر که فلج بوده و حرکت کرده نمی توانند، انجام دهند.

آنان به این باور اند که این روش ممکن فلج را از بین برده و انسان را دوباره قادر سازد به فعالیت های روزمرۀ خود بپردازد.

گزارش: جسیکا برمن، خبرنگار صدای امریکا

ترجمه: قدیر مشرف، واشنگتن

XS
SM
MD
LG