لینک های دسترسی

Breaking News

توافق تاریخی کشورهای جهان به تحقق پیمان کنفرانس اقلیم پاریس


هیات های تقریبا ۲۰۰ کشور در کنفرانس موسوم به «کنفرانس اقلیم پاریس ۲۴» در کاتوویچ پولند به توافقنامه تاریخی در خصوص پیمان تغییر اقلیم پاریس ۲۰۱۵ موافقت کردند و آن را "موفقیت تاریخی برای به حرکت در آوردن اقدامات و پالیسی مبارزه با تغییر اقلیم" دانستند.

نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس مقرره مشترکی را نهایی ساختند که برای عملی شدن اهداف پاریس در خصوص محدود ساختن صعود درجه حرارت کره زمین به منفی دو درجه سانتی گراد طراحی شده است.

وضعیت کشورهای جهان که از قبل با سیلاب ویرانگر، خشکسالی ها و آب و هوای شدید مواجه بوده اند با تغییر اقلیم بدتر شده است.

میچال کورتیکا، رئیس «کنفرانس تغییر اقلیم پاریس ۲۴» گفت "اصولی که رهبران در سال ۲۰۱۵ روی آن توافق کردند باید عملی گردد، این اصول لازم است به قوانین اساسی تبدیل شود، و این چیزی است که ما در اینجا در کاتوویچ پولند به آن نایل شدیم، و من بسیار افتخار دارم و خرسند استم."

مشکلات دقایق آخر مباحثات، مذاکره کنندگان را مجبور ساخت بعد از روز جمعه نیز به بحث شان ادامه دهند زیرا تا وقت تعیین شده که ختم کنفرانس بود آنها نتوانسته بودند توافقی را تصویب کنند.

منشی اجرایی «کنوانسیون اساسات تغییر اقلیم ملل متحد» از حصول توافق نمایندگان کشورهای جهان در مذاکرات ملل متحد درمورد تغییر اقلیم راجع به قوانین تصاعد گازهای گلخانه یی جهان قدردانی کرد.

پاریشا اسپینوسا، منشی اجرایی کنوانسیون اساسات تغییر اقلیم ملل متحد گفت "این توافق مجموعه ای از رهنمون هایی است که بسیار پیچیده است. نخست از لحاظ تخنیکی اما بعد باید بپذیرد که کشورها واقعیت ها و ظرفیت های مختلفی دارند. بنابراین ما بسیار راضی استیم."

فرناندا کارواهلو، مدیر پالیسی صندوق جهانی حیات وحش گفت "این پایان اولین دوره ای است که آنها باید اهداف ملی شان را مطابق توافقنامه پاریس بررسی کنند. بنابراین آنها باید این کار را انجام دهند، آنها باید روندهای ملی و مباحثات ملی را برای کسب حمایت نقش آفرینان غیر دولتی، تشبثات و بخش خصوصی آغاز کند تا بتوانند آن اهداف را تقویت کنند."

قبل از شروع مذاکرات، بسیاری ها انتظار داشتند که این موافقتنامه طوری که لازم است قوی نخواهد بود. دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد خارج کردن کشورش از این پیمان را داشت. امریکا یکی از کشورها با بیشتر میزان تصاعد گازهای گلخانه ای است.

XS
SM
MD
LG