لینک های دسترسی

انتخاب رئیس ولسی جرگه بار دیگر بی نتیجه ماند


انتخاب رئیس ولسی جرگه بار دیگر بی نتیجه ماند

ولسی جرگۀ افغانستان با گذشت دو هفته از شروع کار، هنوز هم نتوانسته است رئیس مجلس را انتخاب نماید.

در ششمین تلاش اعضای ولسی جرگه برای انتخاب رئیس مجلس، امروز پنج کاندید ریاست به رقابت پرداختند اما هیچ یکی موفق به کسب آرائ کافی برای کامیابی نگردیدند. موجودیت شمار زیاد آرائ سفید باعث شد تا هیچ یک ازکاندیدان نتوانند 100 رای را کسب نمایند.

محمد سرور عثمانی، رئیس موقت ولسی جرگه اعلام کرد که اگر در طرز العمل داخلی ولسی جرگه تعدیل وارد نشود این بن بست دوام خواهد یافت. اما وی اظهار داشت که دور بعدی رای گیری روز شنبه انجام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG