لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان مناطق ناامن می توانند در کلینیک ها واکسین گردند


تنها با دو قطره واکسین می توانید حیات کودکان زیر سن پنج سال تان را از فلج دایمی نجات دهید.

به خاطر ناامنی های روان در ولایت کندز به استثنای مرکز شهر و مراکز ولسوالی ها، در سایر قریه ها و قصبات آن ولایت، واکسین پولیو تطبیق نشده است.

مقامات صحی کندز با تایید این مطلب می گویند، خانواده هایکه به مراکز صحی جهت مداوا مراجعه می کنند، اطفال زیر سن پنج سال شان واکسین می گردند.

داکتر غلام جیلانی عطایی، آمر معافیت کتله یی ولایت کندز می گوید که در قدم نخست تلاش می کنند به دورترین مناطق آن ولایت کودکان را واکسین کنند؛ اما، اگر بنابر دلایلی گروه های صحی نتوانستند کودکان واجد شرایط را واکسین کنند؛ لذا گروه های موظف در کلینیک ها آن کار را خواهند کرد.

آقای جیلانی اضافه می کند "مردم به اهمیت واکسین پی برده اند. در مناطق دور دست گروه های دایمی تطبیق کنندۀ واکسین هر ماه بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار کودک زیر سن پنج سال را واکسین ضد پولیو تطبیق می کنند."

مسوولین معافیت کتله یی وزارت صحت عامۀ افغانستان می گویند که تطبیق دو قطره واکسین ضد پولیو که از راه دهن انداخته می شود، اهمیت حیاتی داشته و جلو فلج شدن دایمی کودکان را می گیرد.

داکتر محمد نبی عظیمی، معاون ریاست صحت عامۀ کندز در صحبتی با گل رحیم نیازمن، خبرنگار رادیوآشنا گفته است که به غیر از کمپاین های تطبیق واکسین، مامورین دایمی تطبیق کنندۀ واکسین ضد پولیو در مراکز صحی، کودکان بازمانده از کمپاین را واکسین می کنند.

آقای عظیمی افزود"ما به غیر از کمپاین های ملی که در ولایت راه اندازی می کنیم، در ۷۸ مرکز صحی گروه های دایمی تطبیق کنندۀ واکسین داریم. به کودکان واجد شرایط که با خانواده هایشان به کلینیک ها مراجعه می کنند، واکسین ضدپولیو را تطبیق می کنیم."

نبود واکسین کنندگان به مناطق ناامن

ساکنین ولایت کندز می گویند که به اهمیت و نیاز واکسین پولیو پی برده اند. سید احمد یکتن از باشندگان مناطق ناامن کندز به رادیوآشنا گفت که ناامنی ها باعث می گردد واکسین کنندگان به مناطق شان نیامده و اطفال شان از واکسین باز مانند.

این باشندۀ کندز به رادیوآشنا گفت"تطبیق کنندگان واکسین ضدپولیو در زمان کمپاین سرتاسر به مناطق ما نمی آیند. اما از آنجاییکه من به ضرر پولیو و فواید واکسین ضد آن آگاه استم، کودکان خود را در ایام کمپاین واکسین به کلینیک می برم تا واکسین شوند. چرا که نمی خواهم اولادهایم به فلج مبتلا شده و بار دوش جامعه گردند."

در دومین دور کمپاین سرتاسری خزانی ضد پولیو، کودکان واجد شرایط در برخی از ولایات و ولسوالی های ناامن از واکسین باز ماندند.

به گفتۀ داکتر گلاخان ایوب، معاون ریاست معافیت کتله یی وزارت صحت عامۀ افغانستان در ولایات قندز و فراه کمپاین پولیو عملی نشد حالانکه برخی از ولسوالی ها در ننگرهار، جوزجان و کنر نیز از واکسین باز ماندند.

مقامات وزارت صحت از ساکنان مناطق ناامن می خواهند، در صورتیکه تاکنون کودکان شان واکسین نشده باشند یا هم در کمپاین هفتۀ گذشته کارمندان صحی به منازل شان رسیدگی نتوانسته باشند، یکجا با کودکان شان به نزدیک ترین مرکز صحی رفته و فرزندان زیر سن پنج سال شان را واکسین کنند.

در سال 2016 میلادی، تاکنون تنها ۹ واقعۀ مثبت پولیو در افغانستان تایید شده که در مقایسه با سال گذشته، کاهش را نشان می دهد.

XS
SM
MD
LG