لینک های دسترسی

Breaking News

تخریب گسترده مزارع کوکنار افغانستان بزودی آغاز می شود


مسوولین وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که تخریب ۲۴ هزار هکتار زمین مزارع کوکنار در پلان سال جاری آنان شامل است که به اساس آن به زودی برنامه تخریب مزارع کوکنار را آغاز می کنند.

به اساس معلومات مسوولین وزارت مبارزه با مواد مخدر پلان تخریب مزارع کوکنار نیز آماده شده و قرار است در مرحله نخست در ولایات جنوب تطبیق شود.

محمد ابراهیم ازهر، معین مالی و پلان گذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت احتمال دارد تخریب مزارع کوکنار در جنوب تا یک ماه دیگر آغاز شود.

آقای ازهر گفت "پلان تخریب مزاریع کوکنار آماده شده و از ادارات مختلف که شامل هفت وزارت خانه می باشد تعداد شان را می گیریم که آن را به شورای امنیت روان می کنم که از آنجا هم منظور شود."

با این که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر رقم دقیقی از مزارع که کوکنار کشت شده ارایه نکردند اما آنان می گویند که امکان دارد مثل سال گذشته کوکنار در سراسر افغانستان کشت شده باشد.

به اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر، سال گذشته حدود ۲۲۴ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود.

وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید در سال گذشته تخریب ۲۱ هزار هکتار زمین کوکنار در برنامه های تخریب شامل بود اما در آن سال تنها به تخریب ۲۶۷۰ هکتار زمین از مزارع کوکنار موفق شده اند.

آقای ازهر می گوید که انتخابات شورهای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری که در دو مرحله اتفاق افتاد پروسه تخریب مزارع کوکنار را با کندی مواجه کرد و از همین رو به هدف تعیین شده یعنی تخریب ۲۱ هزار هکتار مزارع کوکنار در سال قبل نرسیده اند.

این مقام افغان گفت " پروسه تخریب را کمی متاثر بخاطری ساخت که تمام قوت های تنفیذ قانون، پولیس و اردو همه مصروف تامین امنیت سایت های انتخاباتی شدند و فرصت برایغشان میسر نشد که در عین زمان دو مسوولیت را می گرفتند."

این در حالی است که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که دهقانان با استفاده از خلاهای به وجود آمده در جریان کار وزیران و والی های سرپرست و همچنان کشمکش های سیاسی بعد از انتخابات امسال نیز از فرصت استفاده کرده و کشت کوکنار را افزایش داده اند.

در حالی که تخریب مزارع کوکنار صدمات مالی شدید را به دهقانان وارد می کند اما مسوولین وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که تطبیق برنامه های بدیل نیز در پلان های آنان شامل است اما آنها می گویند که کشت کوکنار یک کار غیر قانونی است و دهقانان نباید در هیچ شرایطی کوکنار کشت کنند.

XS
SM
MD
LG