لینک های دسترسی

Breaking News

خلیلی: برای ختم جنگ و تامین صلح گام‌های استوار برخواهیم داشت


رئیس شورای عالی صلح افغانستان با ابراز خوشبینی می‌گوید که در سال پیشرو اقدامات مهمی در راستای گفتگوهای صلح و ختم جنگ برداشته خواهد شد.

محمد کریم خلیلی در صحبت در مراسم بیست‌وسومین سالیاد عبدالعلی مزاری گفت که با وجود دیدهای منفی در بخش گفتگوهای صلح، سال پیشرو امیدوارکننده است.

آقای خلیلی افزود "ما در سال پیشرو گام‌های استواری را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ و برداشتن به سوی صلح این گام‌ها را برخواهیم داشت. من سال پیشرو را یک سال خوبی می‌بینم و امیدوارم که رهبری حکومت وحدت ملی از این گام‌هایی که برداشته می‌شود، حمایت کند".

هرچند گروه طالبان، حکومت افغانستان را دست نشانده خوانده و خواستار مذاکرات مستقیم صلح با ایالات متحدۀ امریکا شده اند، آقای خلیلی با اطمینان گفت که شورای عالی صلح مذاکرات را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، رسمی یا غیررسمی با مخالفین آغاز خواهد کرد.

رئیس شورای عالی صلح افغانستان، تأیید کرد که مخالفین مسلح – طالبان – نیز در پیام‌های رسمی و تبادل دیدگاه شان جنگ را راه حل نمی‌دانند و این "نقطۀ خوب مشترک" است.

"مردم افغانستان، صاحب اصلی ارگ"

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز در این مراسم گفت که گذشته نباید مانع حال و آیندۀ افغانستان گردد. او گفت "یک گفتمان ملی در افغانستان باید رو به راه شود و موضوع صلح که موضوع حیاتی ما است، فرصت این گفتمان را پیدا می‌کند".

آقای غنی تلویحاً با رد انتقادات از وی مبنی بر "خودکامگی" و "انحصار گری" حکومت گفت که ارگ جایی برای استبداد نیست، بلکه به گفتۀ وی مردم افغانستان صاحب اصلی ارگ استند.

رئیس جمهور غنی، حکومتش را اساس صلح، ثبات و رفاه افغانستان نامید و گفت، آغوش سیاسی حکومت باید محدود نه؛ بلکه بزرگ باشد.

از سوی دیگر، او تأکید کرد که افغان‌ها به حوصله بزرگ سیاسی نیاز دارند و باید واقعاً به حرف یکدیگر گوش کنند تا به نتیجه برسند.

XS
SM
MD
LG