لینک های دسترسی

Breaking News

غنی به مقامهای پاکستانی نامه فرستاده است


منابع رسمی حکومت پاکستان در مورد ارسال چنین نامه یی اظهار بی اطلاعی کرده اند

یک منبع در حکومت افغانستان تایید کرده است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با فرستادن نامه یی از پاکستان خواهان بازداشت و محاکمۀ طالبان شده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که آقای غنی دراین نامه که زمان فرستادن آن تا کنون مشخص نشده است از مقامهای پاکستانی خواسته است تا رهبران طالبان در شورای کویته و پشاور را بازداشت کرده و مورد پیگرد عدلی قرار دهد.

این منبع نزدیک به ارگ افزود که در این نامه، رئیس جمهور غنی خواهان اقدامات جدی حکومت پاکستان در مقابل شبکه تروریستی حقانی نیز شده است.

رئیس جمهور طی این نامه از حکومت پاکستان خواسته است تا حملات تروریستی گروه طالبان را محکوم نمایند و آن عده از افراد طالبان را که در نتیجه درگیری زخمی و برای درمان به آن کشور منتقل شده اند، به حکومت افغانستان تسلیم دهد.

ممانعت از دسترسی مخالفان دولت افغانستان به مواد ساختن بم، خواست دیگر رئیس جمهور افغانستان از مقام های پاکستانی بوده است.

رئیس جمهور غنی همچنان در این نامه خواهان عملیات مشترک و همزمان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در برابر طالبان شده است.

منابع رسمی و دیپلوماتیک پاکستان از دریافت چنین نامه یی از سوی مقام های پاکستانی اظهار بی اطلاعی کرده اند.

منابع حکومتی پاکستان که نخواستند که نامی از آنها گرفته شود به صدای امریکا گفتند که روابط افغانستان و پاکستان به گونۀ بی پیشینه در عرصه های دیپلوماتیک، امنیتی و سیاسی در حالت بسیار خوبی قرار دارد.

این در حالی است که هنوز هم جر و بحث های زیادی در حلقه های سیاسی افغانستان در مورد امضای تفاهمنامه امنیتی میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان ادامه دارد.

رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه گذشته در دیدار با شماری از اعضای ولسی جرگه به آنان اطمینان داد که تفاهمنامه امنیتی میان دو کشور بازنگری می شود.

XS
SM
MD
LG