لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: تمام عودت کنندگان مسکن خواهند یافت


اسکان عودت‌کنندگان برای افغانستان یک آزمون بزرگ خوانده شده است.

محمد اشرف غنی امروز در مراسمی که در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد؛ مسأله‌ای اسکان شهروندان افغان، به ویژه عودت‌کنندگان را یک ضرورت عاجل خواند.

این مراسم زیر نام "سپاسگزاری از خدمات ارزندۀ وزارت شهرسازی و مسکن در عرصه اعمال حکومت‌داری خوب،مبارزه با فساد اداری و استرداد پول‌های اضافه" در ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.

رئیس جمهور غنی در این مراسم، در حالی بر اسکان بیجاشدگان و عودت‌کنندگان تأکید کرد که افغانستان در سال روان میلادی، بیش از یک میلیون عودت‌کننده دارد.

رسیدگی به این عودت‌کنندگان و تحت پوشش قراردادن بیجاشدگان داخلی، از نگرانی‌های اساسی حکومت و نهادهای امدادرسان خوانده شده است.

بر اساس ارقامی که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان ارائه کرده است؛ در ۲۹ ولایت افغانستان، ۶۱ شهرک برای عودت‌کنندگان ایجاد شده است. اما هنوز مشکل سرپناه برای عودت‌کنندگان و بیجاشدگان داخلی در کابل و ننگرهار حلی ناشده باقی است.

رئیس جمهور اما گفت که حکومت وی به تمام تعهدات خود در بخش مسکن عمل خواهد کرد و افزود "زیاده از یک میلیون هم‌وطنان ما به وطن برگشته اند و ضرورت عاجل اینها مسکن است...بیایید که بار دیگر تجدید عهد کنیم که صدها هزار خانه را می‌سازیم و تمام شان جابه‌جا خواهند شد".

آقای غنی با اشاره به بحران جنگ و مهاجرت در ۴۰ سال گذشته در کشورش گفت، اکنون زندگی در بحران قابل قبول ملت و دولت نیست، باید این بحران‌ها به عوض افزایش، از میان برداشته شود.

افغانستان امسال با مشکل جدی حدود ۶۰۰ هزار بیجاشدۀ داخلی و عودت بیش از یک میلیون مهاجر افغان به کشورشان مواجه است؛ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان این رقم را از سال ۲۰۱۳ به این طرف بی‌سابقه خوانده است.

در همین حال، حدود ۱۰۷ میلیون افغانی پول شهروندانی که از سوی حکومت قبلی برای توزیع آپارتمان‌های رهایشی در مکروریان چهارم کابل اضافه گرفته شده بود؛ به آنان برگردانده شد.

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان گفت، این پول بر اساس عملکرد قانونی و محاسبۀ قیمت حقیقی آپارتمان‌ها به مشتریان برگردانده می‌شود.

او افزود "شاید در طول تاریخ اجرات اداری کشور، این نخستین بار است که شاهد استرداد پول ضایع‌شدۀ مردم برای ایشان می‌باشیم".

نادری گفت، در صورتی که پول اضافی در حساب پروژۀ مکروریان چهارم باقی می‌ماند؛ در هماهنگی و همکاری با اهالی محل، در بخش‌های آبرسانی و مورد ضرورت پروژه هزینه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG