لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس جمهور اشرف غنی فردا به پاکستان میرود


ضرار احمد عثمانی و مارتین لایدیگارد در یک نشست خبری در کابل

اشرف غنی، بحیث رئیس جمهور افغانستان فردا اولین سفر اش را به پاکستان آغاز در حالی آغاز مینماید که مقامات افغان انتظار دارند که سفر آقای غنی به پاکستان باعث بهبود امنیت در افغانستان شود.

از جانب دیگر مارتین لایدیگارد، وزیر خارجه دنمارک که امروز پنج شنبه به کابل آمد نقش کشور های همسایه و منطقه را در تامین صلح در افغانستان حتمی میداند.

وزیر خارجه دنمارک که طی یک سفر رسمی وارد افغانستان شده میگوید برای تامین صلح واقعی در افغانستان نقش کشور های همسایه و کشور های منطقه بسیار مهم است.

آقای لایدیگارد، در این سفر با رئیس جمهور افغانستان، سرپرست وزارت خارجه و برخی مقامات بلند پایه افغان از ادامه حمایت و کمک های دنمارک به افغانستان نیز اطمنان داد.

وزیر خارجه دنمارک که در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه افغانستان صحبت میکرد در مورد همکاری پاکستان در تامین صلح در افغانستان چنین گفت" فکر میکنم به همه معلوم است که برای تامین صلح واقعی در افغانستان نیاز به دخیل ساختن همه بازیگران منطقه وی اطراف افغانستان دارد، به نظر من به تلاش های مشترک نیاز است تا بین افغانستان و همسایه هایش اعتماد تازه و همکاری های تازه به وجود آید تا صلح در داخل افغانستان تامین گردد"

وزیر خارجه دنمارک این اظهارات را در حالی بیان کرد که قرار است فردا جمعه رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی طی یک سفر رسمی به پاکستان برود.

ضرار احمد عثمانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان که با وزیر خارجه دنمارک در این نشست خبری سخن می زد گفت انتظار جانب افغانستان دارد که این سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان باعث بهبود امنیت در افغانستان شود.

آقای عثمانی گفت "امیدوار استیم که با رفتن رئیس جمهور افغانستان فضای بهتر امنیت را در افغانستان شاهد باشیم، بدون شک افغانستان نگرانی های خود را از حضور پناگاه های طالبان و تروریست ها در منطقه دارد و این موضوع بسیار مهم است و من مطمئین استم که همکاری با پاکستان ما می توانیم در مبارزه با تروریزم و وابسته گان آنها پیروز شویم"

آقای عثمانی همچنان در این کنفرانس خبری گفت وزیر خارجه دنمارک اطمنان داده است که آن کشور از تلاش های صلح حکومت افغانستان حمایت میکند.

همچنان دنمارک در کنفرانس های توکیو و شیکاگو تعهد کرده است که سالانه ۹۰ ملیون دالر را تا سال ۲۰۱۷ برای افغانستان کمک میکند.

دنمارک سند همکاری های ستراتیژیک را در ماه می سال ۲۰۱۳ با افغانستان امضا کرد.

کشور دنمارک همچنان طی سیزده سال گذشته بیش از ششصد و هفتاد و سه ملیون دالر برای پروژه های بازسازی افغانستان کمک کرده است.

با این حال وزیر خارجه دنمارک از ادامه نا امنی ها، موجودیت فساد، اعدام ها و چگونگی تطبیق قانون، تامین حقوق بشر بخصوص حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

و اما ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور افغانستان در دیداری که با وزیر خارجه دنمارک داشت از اراده حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اطمنان داده است.

رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است حکومت جدید اراده قوی سیاسی بخاطر مبارزه با فساد دارد و عواملی را که باعث فساد در این کشور می شود شناسایی کرده است.

به اساس اعلامیه ارگ، رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است تقویت و بهبود وضعیت زنان در صدر برنامه های حکومت قرار دارد.

XS
SM
MD
LG