لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی ارگ را در اخیر این هفته ترک میکند


ارشیف

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در محفل خداحافظی با کارمندان دولت اش گفت که شب گذشته اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان را دعوت کرده بود.

آقای کرزی گفت "من انشاالله پنجشنبه یا جمعه خانه ریاست جمهوری را ترک میکنم و داکتر صاحب در آن جا به جا میشه".

آقای کرزی افزود که احمدزی از نیروی محافظتی خاصی که او برخوردار بود، برخوردار میباشد.

او گفت "دوشنبه آینده ما همراه تان خداحافظی میکنیم اما در همین کابل میباشم و روز دوشنبه حکومت را به رئیس جمهور منتخب و رئیس اجراییه در همین تالار تسلیم مینمایم".

آقای کرزی گفت که بهترین مراسم تحلیف به اشتراک هزاران تن مهمانان داخلی و خارجی گرفته میشود.

او گفت "به عبدالله هم زنگ زدم که برایت ترتیبات امنیتی را افزایش میدهم، دیگر چه کنیم، عبدالله در پنجشیر بود امروز عصر میاید و همرایش صحبت میکنیم و ترتیبات لازم را برای وی، حکومت افغانستان میگیرد."

رئیس جمهور افزود که در جلسه فوق العاده فردای کابینه، اعضای کابینه گزارش کاری خود را هر یک به صورت جداگانه به رئیس جمهور منتخب اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه میدهند."

او در محفل خداحافظی با کارمندان دولت اش از آنها به پاس خدمات شان در ١٣ سال گذشته ابراز تشکری نموده و گفت "شما با من در این مدت در ساختن این خاک و تهداب گذاری آن قدم به قدم زحمت کشیدید و با من همراه و همکار بودید و در هرقدم مرا تنها تگذاشتید و زحمات زیادی را به این اداره متحمل شدید."

او افزود زمانیکه ١۴ سال قبل قدرت را بدست گرفت، حکومت وجود نداشت.

آقای کرزی از سیاسیون و از دولت مداران افغانستان خواست تا در تقویت اداره که به وجود آمده کوشا شوند و با اصلاحات اداری و کمیسیونها به تقویت آن بپردازد.

او از تمام کشورها به خصوص کشورهای که در این مدت بدون کدام هدفی افغانستان را کمک کردند تشکری نموده و گفت بعضی از کشور ها به خاطر برآورده شدن اهداف شان کمک کردند اما شماری از کشور ها بدون هدفی این کشور را کمک نمودند.

کلید صلح در دست امریکا و پاکستان

آقای کرزی، بار دیگر مثل گذشته تاکید کرد که اگر امریکا و پاکستان بخواهند در این کشور صلح میاید.

او خاطر نشان ساخت که جنگ در این کشور میان افغان ها نیست و جنگ به خاطر اهدف بیگانه ها است و برای خلاصی از جنگ دولت اش در این سالها مبارزه کرده است.

آقای کرزی گفت " در لویه جرگه به امریکا صدا کردم که اگر مذاکرات صلح را شروع میکند، قرار داد امنیتی را امضا میکند و اگر شروع نشود قرار داد امنیتی نیست و بسیاری در داخل حکومت با این موقف من مخالف بود".

آقای کرزی گفت "جنگ از افغانان نیست، از بیگانگان است و ما قربانیان آن هستیم و هر کدام به خاطر اهداف خود می جنگند".

او گفت که نوازشرف صدراعظم پاکستان اگر موقع پیدا کند همراه افغانستان صلح میکند، اما در پهلویش اشخاص و قوت های دیگر موجود است که او را نمی گذارد.

آقای کرزی گفت "امریکا به خاطر اهداف خودش نمیخواست که صلح در این کشور بیاید و پاکستان در مقابل آوردن صلح در افغانستان میخواست که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد و ما ابدا "به آن حاضر نبودیم و آن کشور کنترول سیاست خارجی افغانستان را میخواست که ما ابداً حاضر نبودیم."

آقای کرزی گفت که در جریان کمپاین های انتخاباتی صدای فیر تفنگ شنیده نشد اما این کی بود که سر کمیسیون انتخابات حمله کرد و زمانی که انتخابات صورت گرفت بعد از آن ناامنی شروع شد و موجی از حملات در افغانستان آمد.

رئیس جمهور افزود که در نتیجه این حملات یک تعداد زیادی را که بازداشت نمودند، اکثر آن خارجی ها بودند.

او گفت "پس صلح ما در دست ما نیست ما میخواهیم که منفعت آنها در افغانستان جا بگیرد اما در تعامل با منفعت ما نه در تضاد با منفعت ما ، و آرامش و صلح ما را صدمه نزند اگر هیچ چیز نداریم زبان دراز داریم و با آن جواب شانرا میدهیم".

روابط با امریکا

آقای کرزی گفت که این کشور با امریکا روابط استراتیژیک را میخواهد و واقعاً میخواهد، اما امریکا با افغانستان راه صداقت را در پیش بگیرد و در حرف و عمل یک چیز باشد.

او به حکومت آینده توصیه نمود که به این نقطه متوجه شوند و با امریکا و غرب از احتیاط کار بگیرند، دوستی کنند، اما منافع افغانستان را درنظر بگیرند.

XS
SM
MD
LG