لینک های دسترسی

Breaking News

فرمان ترمپ و تاثیر آن بر محصلان ایرانی در امریکا


بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهور ترمپ شهروند شش کشور با اکثریت مسلمان به شمول ایران تا ۹۰ رور از ورود به امریکا منع شده اند

صد ها محصل ایرانی که در پوهنتون های ایالات متحده در مقطع ماستری پذیرفته شده اند، ممکن قادر نشوند تا در فصل خزان ۲۰۱۷ به دورس شان در پوهنتون های امریکایی حاضر شوند.

دلیل اصلی این وضعیت ممنوعیت ورود شهروندان شش کشور به شمول ایران است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، صدور ویزه برای آنان برای مدت ۹۰ روز منع شده است.

خبرگزاری اسو شیتد پرس گزارش می دهد که در حال حاضر ۲۵ پوهنتون بزرگ ایالات متحده که در بخش تحقیق فعالیت دارد، ۵۰۰ محصل را از شش کشوری که بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهور ایالات متحده به صورت موقت منع شده است، پذیرفته است. اکثریت این محصلان شهروندان ایرانی استند که در بخش انجنیری و کمپیوتر ساینس از مزیت نسبی و لیاقت خوب برخوردار اند.

بر اساس فرمان اجرایی، شهروندان ایران، سودان، سومالیا، لیبیا، سوریه و یمن به طور موقت از سفر به قلمرو ایالات متحده منع شده اند.

کاظم کازرونیان، رییس فاکولتۀ انجنیری پوهنتون کنیتیکت می گوید که تا حال ۱۵محصل ایرانی را پذیرفته است. آقای کازورنیان می گوید که هرگاه محصلان ایرانی نتوانند به دورس شان حاضر شوند، ضربه بزرگی بر نهاد تحصیلی زیر ادارۀ وی خواهد بود.

اکثریت محصلین ایرانی در امریکا در رشته انجنیری و کمپیوتر ساینس در مقطع ماستری تحصیل می کنند
اکثریت محصلین ایرانی در امریکا در رشته انجنیری و کمپیوتر ساینس در مقطع ماستری تحصیل می کنند

برخی از مقامات می گویند که وضعیت نا معین محصلان شش کشور که توسط فرمان اجرایی رییس جمهور ایالات متحده صادر شده است، موجب شده است تا شماری از محصلان در صدد ادامه تحصیل به سایر کشور هایی شوند که برای پذیرش محصلان با استعداد با امریکا در رقابت اند مثل کانادا, آسترلیا و جاپان.

از سال ها به این سو، محصلان ایرانی در مقطع ماستری در پوهنتون های امریکایی مصروف تحصیل بوده اند به خصوص در رشته انجنیری. بر اساس آمار وزارت خارجه امریکا و انستتیوت محصلان بین المللی، از جمله ۱۲ هزار محصل ایرانی که سال گذشته در پوهنتون های امریکایی مصروف تحصیل بودند، ۷۷ در صد آنان را محصلان مقطع ماستری تشکیل می داد که بیش از ۵۰ در صد آنان در رشته انجنیری تحصیل می کردند.

به گونه مثال، از جمله ۱۱۵ محصلی که در پوهنتون مرکز فلوریدا پذیرفته شده اند، ۳۳ در صد آنان را محصلان ایرانی تشکیل می دهد که در رشته انجنیری پذیرفته شده اند و آنان باید دورس شان را در خزان سال ۲۰۱۷ آغاز کنند.

فرمان اجرایی رییس جمهور ترمپ صدور ویزه برای شهروندان شش کشور با اکثریت مسلمان را برای ۹۰ روز منع کرده است، اما اگر این فرمان عملی گردد، پس از ختم ۹۰ روز محصلان همچنان با مشکل مواجه خواهند بود، زیرا روند اخذ ویزه ایالات متجده زمانیگر است.

بسیاری از پوهنتون های ایالات متحده در قسمت کار های تحقیقی و معاون استاد متکی به محصلان بین المللی استند به خصوص در رشته انجنیری. کارشناسان می گویند محصلان امریکایی که لیسانس شان را در رشته انجنیری به دست میاورند ترجیح می دهند کار کنند--نه اینکه تحصیل شان را در مقطع ماستری ادامه بدهند. علاوه بر آن،شماری از پوهنتون های امریکایی از لحاظ مالی متکی به محصلان بین المللی استند،زیرا آنان فیس پوهنتون را به طور کامل پرداخت می کنند.

جان مکارتی، رییس پوهنتون ماساچوستی گفت که اگر محصلان خارجی قادر نشوند به دورس شان حاضر شوند، روند پیشرفت تحقیقاتی این پوهنتون مختل خواهد شد.

علاوه بر آن، ۳۰ در صد محصلان که در مرکز تحقیقاتی بخش انجنیری پوهنتون مرکزفلورید مصروف تحقیق در بخش کمپیوتر استند، محصلان ایرانی استند که به گفته مبارک شاه، رییس این پوهنتون، همه آنان نقش برازنده ای در این تحقیقات دارند.

به گفته آقای شاه، نگرانی وجود داد که ممنوعیت محصلان در دراز مدت ممکن روند تحقیقاتی پوهنتون مرکز فلورید را متضرر کند. این پوهنتون در سال ۲۰۱۱۷ درخواست ۸۷ محصل ایرانی را پذیرفته است. اگر محصلان ایران قادر نشوند به دروس شان حاضرشوند، به گفته متصدیان این پوهنتون، آنان قادر نخواهند بود تا جاگزین محصلان ایرانی را پیدا کند."

ممنوعیت سفر به ایالات متحده نگرانی دیگری را نیز ایجاد کرده است و آن اینکه حتی اگر قصر سفید ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور را تمدید نکند، محصلان آن کشور ها قبل از درخواست به پوهنتون های امریکایی عمیق فکر خواهند کرد که آیا به پوهنتون های امریکایی درخواست بدهند و سایر کشور ها مثل کانادا،آسترالیا و یا جاپان را برگزینند.

XS
SM
MD
LG