لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالهادی ارغندیوال از وزارت مالیه برکنار شد


ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که رییس جمهور غنی در یک فرمان، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیۀ این کشور را از وظیفه‌اش برکنار کرد.

این ادارۀ روز شنبه ۲۳ جنوری (چهارم دلو) با نشر خبرنامه‌ای یکی از دلایل برکناری آقای ارغندیوال را "سرپیچی" از احکام و هدایات ریاست جمهوری عنوان کرده است.

ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان همچنان نوشته است: "در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیات مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب... ذکر گردیده است."

آقای ارغندیوال تا اکنون در بارۀ برکناری‌اش چیزی نگفته است.

همچنان محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور، در یک فرمان جداگانه، محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست این وزارت گماشته است.

در بیش‌ از یک ماه گذشته این دومین عضو کابینۀ حکومت افغانستان است که از مقام شان استعفا می‌کنند یا برکنار می‌شوند.

ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰ با نشر مکتوبی گفت که آقای غنی استعفانامۀ محمد جواد عثمانی، وزیر صحت را منظور کرده است، اما آقای عثمانی مدعی شد که او استعفا نداده، و از سوی رییس جمهور برکنار شده است.

XS
SM
MD
LG