لینک های دسترسی

ادامۀ ماجرای اسناد افشا شدۀ جنگ افغانستان


ادامۀ ماجرای اسناد افشا شدۀ جنگ افغانستان

روزنامۀ دیلی تلگراف چاپ برتانیه در شمارۀ مورخ 11 اگست خود تحت عنوان "ترغیب ویکی لیکس به سانسور اسناد مربوط به جنگ افغانستان" مطلبی را به چاپ رسانیده است.

روزنامه مینگارد، ویکی لیکس از سوی چندین گروه حامی حقوق بشر ترغیب به سانسور و عدم نشر اسناد محرم مربوط به جنگ در افغانستان گردیده است تا باشد که آنعده افغان هایی که در کنار قوای ایالات متحده و سایر نیرو های خارجی کار نموده اند، از ورطۀ انتقام جویی مخالفین محافظت گردند.

دیلی تلگراف مینویسد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین الملل و سه گروه دیگر حقوق بشری عنوانی جولین اسانج، بنیانگذار صفحۀ انترنتی ویکی لیکس، رشته ایمیل هایی فرستاده و از او خواسته اند تا اسامی افغان های ملکی را از میان 77 هزار سند محرم نظامی حذف نماید که ماه گذشته توسط این صفحۀ غوغا برانگیز منتشر گردید.

روزنامه از قول نادر نادری، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مینگارد که از آن گروه خواسته است تا اسامی افغان ها باید از هر سندی حذف گردد که در آینده توسط این صفحۀ انترنتی به نشر میرسد. نادری گفته است که در هنگام نشر این اسناد، زندگی افراد ملکی هیچ مد نظر گرفته نشده است.

تلگراف مینویسد، مبارزه برای قربانیان بی گناه، انستیتوت جامعۀ آزاد و گروه بحران بین المللی نیز خواستار سانسور در هنگام نشر این اسناد گردیده اند.

روزنامه از قول سخنگوی صفحۀ انترنتی ویکی لیکس مینگارد که آن گروه در زمینۀ مرور اسناد قبل از نشر آن، خواستار کمک از ناتو گردیده است تا اطمینان حاصل گردد که حیات افراد مکلی افغان در معرض خطر قرار داده نشود.

روزنامه از قول مسئولین ویکی لیکس مینگارد که گفته اند، آنها قبل از نشر اسناد بیشتر از قصر سفید خواسته بودند تا در زمینۀ مهیا ساختن افراد مسکلی قوای بین المللی حافظ صلح برای مرور این اسناد با ویکی لیکس همکاری نمایند. سخنگوی ویکی لیکس به دیلی تلگراف گفت، ولی این درخواست تا کنون لاجواب مانده است، با آنهم وزارت دفاع ایالات متحده گفته بود که آنها به تقلیل صدمۀ این اقدام مایل نیستند و نیز آن مقامات در رابطه به این درخواست چه بگونۀ مستقیم و چه به گونۀ غیر مستقیم پاسخی ارایه نکرده اند.

در عین حال، روزنامه در اخیر این مطلب از قول مقامات وزارت دفاع ایالات متحده نگاشته است که ویکی لیکس به درخواست آنها مبنی بر عدم نشر اسناد بیشتر جوابی نداده و نیز تا کنون از مقامات حکومت ایالات متحده نخواسته است تا قبل از افشأ، اسناد مرتبط به جنگ در افغانستان را بررسی نمایند.

روز نامۀ نیویارک تایمز در شمارۀ روز چهارشنبه خود تحت عنوان "اعتماد مسئلۀ در ماموریت با پولیس افغان" مطلبی را به چاپ رسانیده است.

نیویارک تایمز مینگارد، نقطۀ محراقی ستراتیژی امریکا غرض کمک به حکومت افغانستان و به پا ایستادن آن کشور این است تا به افغان های بدبین نسبت به پولیس نشان بدهد که این نیرو ها میتوانند آنها را در امن نگه دارند. اما گام نخست ناگفته در آن ستراتیژی این است که عساکر امریکایی خود نسبت به پولیس افغان بی اعتماد میباشند.

روزنامه از قول قوماندان های امریکایی نقل نموده، ادامه میدهد پولیس ملی افغان از مدت ها بدینسو، ضعیف ترین حلقه در زنجیر قوای امنیتی افغان تلقی گردیده است، که اغلباً کمبود آموزش های لازمه، تجهیزات، تعهد و مسایل قومی عوامل آن میباشد.

روزنامه با اشاره به تیراندازی یک افسر پولیس بر همکاران برتانوی اش در ولایت هلمند که سال گذشته منجر به کشته شدن پنج سرباز برتانوی گردید، اشاره نموده، میافزاید از همه مهمتر، قوماندان های امریکایی نگران اند که بعضی افسران پولیس – چه مایلانه و یا هم تحت فشار – با شورشیان همدست میشوند.

روزنامه مینگارد، هرچندی که آموزش قوای امنیتی افغان در صدر کار های قوای خارجی قرار دارد، ولی عساکر افغان انگلیسی صحبت نتوانسته و عساکر امریکایی دری و پشتو. در برخی قطعات و جزوتام ها، ترجمان هایی که استخدام گردیده اند، سلاست و فصاحت کامل به انگلیسی نداشته و گاهگاهی اشارات و حرکات صورت و دست ها مطالب را حالی و حاکی مینمایند.

پس با این حال دیده شود که آموزش قوای افغان تا چه اندازه زمانگیر خواهد بود.

  • 16x9 Image

    نجیب الله احمدیار - واشنگتن

    نجیب الله احمدیار کار با رسانه ها را در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و از سال ۲۰۰۹ به اینسو در بخش دری صدای امریکا به صفت ویراستار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی کار می کند. 

XS
SM
MD
LG