لینک های دسترسی

Breaking News

جلوگیری از عطسه که سبب پاره شدن گلو شد


در یک واقعۀ نهایت نادر، یک مرد ۳۴ ساله که تلاش کرده جلو عطسه زدن خود را بگیرد، گلویش پاره شده است. این مرد که قبلا انسان "سالم و تندومندی" بوده، بینی خود را محکم گرفته و دهن خود را بسته کرده تا مانع عطسه زدنش گردد.

این اقدام وی، در عوض سبب ایجاد فشار در ساحۀ تحتانی حلقوم یا گلویش شده، انساج گلویش را پاره کرده و پایش را به اتاق عاجل شفاخانه کشانید.

عطسه یک عمل نیمه خودکار است که در اثر تنبه غشای مخاطی بینی و یا موجودیت یک ناراحتی در قفس سینه یا حلق که مری و مجرای بینی را با هم وصل می سازد، به وجود می آید.

کنترول، توقف و یا هم نگهداشتن آن در دست انسان نیست و جلوگیری از آن به هر طریقی که باشد، به گفتۀ داکتران گوش و گلو می تواند بیشتر به پاره شدن پردۀ گوش و یا هم تخریب انساج ریه یا شش ها و کشش عضلات بیانجامد.

داکتران سرویس عاجل شفاخانۀ که این مریض را بستری کرده اند می گویند که پاره شدن گلو "نهایت نادر" است، اما این واقعه که آن را "وحشتناک" توصیف کرده اند، نشان می دهد که دور از امکان نبوده است.

این مرد که در گزارش نشریۀ صحی نامی از آن برده نشده است، وقتی با بستن دهن و محکم گرفتن بینی اش، جلو عطسه زدن را می گیرد، یک نوع آواز "ترکیدن" را در ناحیۀ عقب گردن خود شنیده و احساس می کند.

پس از آن، گردن مریض پندیدگی پیدا کرده و نمی تواند صحبت کند و چیزی را ببلعد؛ لذا، به شفاخانه رفته و در بارۀ عطسه زدن و مشکلات که پس از آن برایش ایجاد شده به داکتر حکایت می کند.

پس از معاینه، داکتر سرویس عاجل شفاخانه در میآبد که به خاطر فشار ایجاد شده از عطسۀ قوی، حنجرۀ او پاره شده و باعث ایجاد حباب های هوا در ناحیۀ گردن وی شده است. (در طبابت به ایجاد حباب ها " crepitus" گویند و آوازی را ایجاد می کند مثل صداییکه از ساییده شدن استخوان و غضروف ایجاد می شود.)

داکتران سرویس عاجل، با داخل کردن تیوپ در دهن مریض شرایط تغذیۀ وی را مهیا کرده و به وی انتی بیوتیک توصیه می کنند که پس از یک هفته صحت یاب شده و از شفاخانه مرخص می گردد.

در گزارش نشریۀ طبی آمده است که در بسیاری مواقع، جلوگیری از عطسه به پاره شدن حلق و یا هم انساج گلو نمی انجامد و داکتران می گویند که اینگونه پاره شدن گلو، ظاهراً ناشی از انتانات و یا سایر

باآنهم آنان استدلال می کنند که نباید برای جلوگیری از عطسه مجرای بینی را بست. در کل نباید مانع عطسه زدن شد. در بسیاری واقعات ثبت شده در شفاخانه ها، داکتران طب شاهد پاره شدن پردۀ گوش و یا هم کشش عضلات بوده اند، لذا تاکید می ورزند بهتر است در این مورد از احتیاط کار گرفته شود.

داکتر دیل تایلر، متخصص گوش و گلو می گوید "توصیۀ ما اینست که اگر احساس می کنید که عطسۀ تان آمده، بینی تان را محکم نگیرید، بلکه در عوض دهن تان را باز کنید و تلاش ورزید که عطسه بزنید."

داکتر تایلر تاکید می ورزد که "عطسه زدن بسا بهتر از شفاخانه رفتن است."

XS
SM
MD
LG