لینک های دسترسی

Breaking News

نهایی شدن نتایج شوراهای ولایتی در مدت دو روز آینده


نادر محسینی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (ارشیف)

نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت که تمام بررسی ها و باز شماری در ولایات افغانستان در مورد شوراهای ولایتی خاتمه یافته است، و در مدت دو روز آینده نتایج کار شانرا در مورد شورا های ولایتی به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد.

آقای محسنی افزود که کار روی نهایی سازی تصمیم این کمیسیون در مورد انتخابات شورا های ولایتی جریان دارد.

آقای محسنی گفت "ما امیدوار هستیم که تا اخیر روز چهار شنبه و یا پنجشنبه نتیجه نهایی فیصله خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپاریم".

او در مورد تغییرات در نتایج نهایی شورا های ولایتی گفت که در اکثر ولایات تغییرات به وجود آمده، اما او نه گفت که تغییرات اندک است و یا تغییرات بیشتری در نتایج نهایی شوراهای ولایتی خواهد آمد.

آقای محسنی افزود که نتیجه تغییرات بعد از تطبیق نتایج در سیستم کمیسیون مستقل انتخابات معلوم میشود و توسط آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

نتایج نهایی شورا های ولایتی به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی در زمان معین آن اعلام نشد وماه ها به تاخیر افتاد.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل تاخیر در اعلام نتایج را در زیاد بودن شکایات نامزدان شورا های ولایتی برای باز شماری آرا در ولایات مختلف، باز شماری صد در صدی انتخابات ریاست جمهوری، عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات با این کمیسیون و تخطی و تقلب توسط کارمندان کمیسیون انتخابات را سبب به درازا کشیدن روند انتخابات شوراهای ولایتی خواند.

تقلب توسط کارمندان کمیسیون

آقای محسنی در مورد دست داشتن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تخطی ها و تقلب های انتخاباتی گفت که در اکثر ولایات مشکلات وجود داشته است.

او تایید نمود که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تغییر آرا دست داشته اند.

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخاباتی، بعد از اعلام نتایج نهایی کمیسیونی به اساس درخواست کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی تخلفات و تقلبات انتخاباتی ایجاد میگردد تا نسبت به افرادی که در تخلفات و تقلبات انتخاباتی دست داشتند تصمیم اتخاذ نمایند و آنها را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نمایند.

او گفت "اگر تقلبات وتخلفات انتخاباتی نمیبود هم انتخابات ریاست جمهوری وهم شورا های ولایتی به این سقف اعتراضات را به دنبال نمیداشت ودراین قسمت دست داشتن برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات غیر قابل انکار است".

آقای محسنی در مورد ا ینکه آیا افراد بلند پایه کمیسیون مستقل انتخابات نیز دراین تخلفات و تقلبات دست دارند گفت که دست داشتن مقامهای بلند پایه کمیسیون در نتیجه بررسی ها و کار کرد کمیسیونی که ایجاد میگردد مشخص خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی شورا های ولایتی را بتاریخ ۳۰ ثور بعد از چند روز تاخیر اعلام نموده بود که ۳۶۱ مرد و ۹۷ زن شامل لست ابتدایی از ٣۴ ولایت کشور میباشد.

برای شورا های ولایتی در سرتا سر افغانستان به تعداد ۴٥٨ کرسی به اساس نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG