لینک های دسترسی

Breaking News

پولند و امریکا به شکنجۀ زندانی ها متهم شد


محکمۀ حقوق بشر اروپا روز سه شنبه به گونۀ کم نظیر در مورد زندان های پنهانی استخبارات ایالات متحده در سرتاسر اروپا به مردم معلومات داد.

ادارۀ مرکزی استخبارات امریکا (CIA) از این زندان ها برای بازپرسی مظنونها دهشت افگنی کار می گرفت.

وکلای دو مظنون دهشت افگنی که هم اکنون در قید ایالات متحده در توقیفگاه گوانتانامو در کیوبا به سر می برند، پولند را به نقض حقوق بشری متهم کردند.

وکلا می گویند که پولند این دو مظنون را قربانی یک برنامۀ استخبارات امریکا ساخته که ادعا می شود این سازمان مظنون های دهشت افگنی را ربوده و با کاربرد شکنجه از آنها معلومات می گیرد. وکلا ادعا می کنند که هردو مظنون بازداشت شده، در یک توقیفگاه پنهانی در پولند مورد شکنجه قرار گرفته اند.

پرداختن به این قضیه در محکمۀ حقوق بشر اروپایی، برای بار نخست نقش اروپا را در برنامۀ پیگیری مظنونها دهشت افگنی که از سوی ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده انجام می شود، برجسته و آشکار می سازد.

یکی از این قضایا به عبدالرحیم الناشری، شهروند ۴۸ سالۀ عربستان سعودی ربط می گیرد، شخصیکه ادعا می شود به خاطر برنامه ریزی بم گذاری سال ۲۰۰۰ بر یک ناو طیاره بردار امریکایی در یمن، با اتهام دهشت افگنی روبرو است. در این رویداد ۱۷ سرباز نیروی دریایی امریکا کشته و ۳۷ سرباز دیگر زخمی شد.

قضیۀ دیگر به ابو زبیده، مظنون ۴۲ سالۀ فلسطینی مربوط می شود که تا کنون به ارتکاب جرمی متهم شناخته نشده است.

گزارش غیر محرمی که در سال ۲۰۰۹ نشر شد، نشاندهندۀ آن است که ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده الناشری و ابو زبیده را به عنوان "زندانیان بسیار مهم" می پندارد. به این مفهوم که آنان زیر تدابیر شدید امنیتی در یک بخش پنهانی توقیفگاه گوانتانامو مسما به کمپ ۷ نگهداری می شوند.

این دو مرد در دسمبر ۲۰۰۲ به پولند آورده شدند، جاییکه هردو زندانی شده و در یک تاسیس دورافتادۀ نظامی در مناطق جنگلی شمالشرق آن کشور با بازپرسی خشن روبرو شدند.

امریت سنگهـ ، وکیل مدافع الناشری می گوید که هر دو مظنون با اعدام ساختگی، قراردادن صورت شان در زیر جریان آب و سایر انواع شکنجه روبرو شدند. به گفتۀ سنگهـ مظنونها تهدید می شدند که خانواده های شان بازداشت شده و مورد تجاوز جنسی قرار خواهند گرفت.

پیگرد کنندگان پولندی می گویند که به پولند باید اجازه داده شود تا پیگرد خود را در مورد ادعا ها تکمیل کند و سپس هر دو مظنون به محکمۀ اروپایی کشانده شود. اما پیگرد پولند با وجود پنج سال درازا تا کنون نتیجه یی نداده است.

الکساندر کواسنیوسکی، رئیس جمهور و لیزیک میلر، صدر اعظم پیشین پولند که در زمان بازداشت، شکنجه و پیگرد این دو مظنون بر سر اقتدار بودند، موجودیت زندان پنهانی استخبارات امریکا را در کشور شان رد می کنند.

ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا هرگز نگفته است که توقیفگاه های پنهانی در کجا موقعیت دارد، اما مقام های استخباراتی و گروه های حقوق بشری می گویند که چنین مراکز به شمول پولند در افغانستان، تایلند، لیتوانیا و رومانیا وجود دارد.

گفته شده است که تمام این زندان ها تا ماه می ۲۰۰۶ بسته شد.

پیگرد مظنونها در داخل کشتی های نیرو های دریایی امریکا در داخل بحر اکنون به صفت یک روش پسندیدۀ حکومت ایالات متحده، جاگزین توقیفگاه های پنهانی CIA شده است تا با این روش مظنونها دهشت افگنی در بند نگهداشته شده و بدون دسترسی به وکیل مدافع از آنان بازپرس صورت گیرد.
XS
SM
MD
LG