لینک های دسترسی

Breaking News

قانونی، جاگزین فهیم، به ولسی جرگه معرفی میشود


عکس آرشیف - آقای قانونی با عبدالرب رسول سیاف، عضو دیگر پارلمان که اکنون کاندید ریاست جمهوری می باشد.
در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی، محمد یونس قانونی را فردا برای معاونت ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی می کند، نهاد های ناظر انتخابات خواهان بی طرفی آقای قانونی در روند انتخابات شده اند.

محمد یونس قانونی هفتۀ گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان در جلسه مشترکی که در آن رهبران جهادی، روسای مجلسین شورای ملی وشماری ازمقامهای دولتی حضور داشتند به حیث معاون اول به عوض مارشال محمد قسیم فهیم تعیین گردید.

فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) به صدای امریکا گفت اینکه یک فرد پیش از اینکه در یک پست دولتی مقرر شود از یک نامزد حمایت میکند مشکلی وجود ندارد اما مهم اینست که پس از اینکه پست دولتی را اشغال کرد به حمایت اش از آن نامزد ادامه ندهد.

به گفته آقای نعیمی بعد از اینکه آقای قانونی از پارلمان رای اعتماد گرفت مهم است که از کسی حمایت نکند و امکانات دولتی را در اختیار کسی قرار ندهد.

ضیا الحق امرخیل رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات امروزیکبار دیگر از رئیس جمهور خواست تا فرمانی را که در مورد عدم مداخله کارمندان و مقامهای دولتی در مورد انتخابات صادر کرده است از آن نظارت جدی نماید.

آقای امرخیل به رادیو آشنا گفت "ما دراین اواخر می بینیم که بعضی از مسوولین و مقامهای دولتی در جریان وقت رسمی در کمپاین های نامزدان اشتراک میکنند و این موردی است که کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی جدی د راین مورد دارد."

امیدواری به طرفی

آقای نعیمی ابراز امید واری نمود که آقای قانونی هم این موضوع را درک کند و بعد از آنکه به حیث معاون رای اعتماد گرفت، کوشش نمایند که دراین مورد اساس باشد به دلیل اینکه مداخله کارمندان دولتی در امور انتخابات میتواند که عادلانه بودن انتخابات را زیر سوال ببرد.

محمد نعیم ایوب زاده مسوول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان"تیفا" نیز گفت که در افغانستان خیلی ها نمیتوانند که بیطرف باقی بمانند اما کسی که شامل حکومت میشود، حق مداخله را در امور انتخابات ندارد.

اما آقای ایوب زاده تاکید کرد که اکنون خیلی دیر است که قضاوت کرد که تا چه حد میتواند سو استفاده از منابع حکومتی نماید.

آقای امرخیل ابراز امید واری کرد که حکومت افغانستان، رئیس جمهور و مقامهای نظام این موارد را متوجه شوند که نه امکانات دولتی به نفع یک کاندید استفاده شود ونه برخلاف آن استفاده گردد.

دو روز قبل این کمیسیون به رسانه ها گفته بود که در مورد مداخله یکی از مقامهای دولتی در امور انتخابات رئیس جمهور را در جریان گذاشته اند تا از مداخله این مقام دولتی در انتخابات جلوگیری گردد.

اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حال هیچ شکایتی درمورد مداخله مقامهای دولتی در امور انتخابات به این کمیسیون نرسیده است.
XS
SM
MD
LG