لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: شرایط زیست مهاجرین کارگر در قطر بهتر شود


یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از حکومت قطر خواسته است تا گام های فوری را برای بهبود شرایط زیست مهاجرین کارگر در آن کشور فراهم سازد.

حکومت قطر برای میزبانی و برگزاری جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ پروژه های بزرگ ساختمانی را روی دست دارد. بیشتر از یک میلیون کارگر مهاجر از کشور های مختلف به شمول افغانستان سرگرم کار در این پروژه ها است.

کشور های اندکی در جهان وجود دارد که مانند قطر و سایر کشور های حاشیۀ خلیج فارس، در یک ساحۀ کوچک جغرافیایی انبوهی از کارگران خارجی از فرهنگ های مختلف را میزبان باشد.

مقام های در قطر بود و باش کارگران خارجی را در شهر ها و ساحات رهایشی منع قرار داده و اکثر کارگران خارجی، بیرون از شهر و در کمپ های ساحات صنعتی زندگی می کنند.

این کمپ ها شاهد چندین رویداد جنایی و برخورد میان شهروندان کشور های مختلف بوده است. برعلاوه، فعالیت های غیرقانونی چون قمار بازی و تولید شراب در کمپ های کارگران، از سرتاسر قطر گزارش شده است.

در حالیکه به گونۀ روزمره ادعا هایی در مورد از بین رفتن کارگران خارجی در محلات ساختمانی قطر صورت می گیرد، فرانسوا کریپو، گزارشگر ویژۀ ادارۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که شرایط چنین نا بسامان معیشتی کارگران خارجی نباید از سوی کشور ثروتمندی چون قطر تحمل شود.

اقامتگاه های کارگران مهاجر را دیدم که محلات فقیر نشین بود. فکر کنم که این لکه یی بر حیثیت قطر است که یکی از ثروتمندترین کشور هاست. قطر نباید ایجاد محلات فقیرنشین را در قلمرو خود تحمل کند. راه هایی برای بهبود این وضعیت در فرصت نسبتاً کوتاه وجود دارد.

مقام های قطری از پلانها برای ساختن مجتمع های ویژۀ رهایشی و تاسیسات تفریحی برای کارگران صحبت کرده اند اما چنین پروژه ها تا کنون تطبیق نشده است.

بر اساس مصاحبه هایی که از سوی رسانه های محلی قطر با ۱۱۰۰ کارگر خارجی صورت گرفته است، اکثر آنان از شرایط نا مساعد و تنگ بودن محلات بود و باش، کم بودن معاش، افزایش ساعات کاری در هفته و عدم پرداخت به وقت حقوق شان شاکی اند.
آقای کریپو سفارش می کند که محلات کار در قطر باید به گونۀ مرتب تفتیش شود.

مفتشین باید از محلات کار دیدن کنند و با کارگران صحبت کنند تا از حال دل آنان با خبر شوند و از تخطی هایی که در محلات کار صورت می گیرد، آگاه شوند.

اطمینان قطر

در همین حال، حسین الملا، معین وزارت کار قطر در پاسخ به سروصدا های بین المللی گفته است که شرکت ها در قطر ۹۹ در صد مندرجات قانون کار آن کشور را مراعات کرده اند.

الملا می گوید که حکومت زمانی بررسی را آغاز می کند که شکایت رسمی را از سوی کارگران دریافت کند. اما کانفدراسیون بین المللی تجارت می گوید که تنها در سال ۲۰۱۲ بیشتر از ۶۰۰۰ شکایت رسمی از سوی کارگران در وزارت کار قطر درج شده بود.

شمار دیگر کارگران شکایت دارند که کارفرمایان قطری آنها را به دیدۀ یک برده نگریسته و برخورد غیرانسانی با آنها دارند. اما مقام های ادارۀ ملی حقوق بشر قطر این ادعا را رد می کنند.

قرار است قطر میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ باشد. ساختن نه ورزشگاه و سایر تاسیسات چون پارک، جاده، راه آهن و سایر زیربنا های مورد نیاز برعلاوۀ یک میلیون و دو صد هزار کارگر خارجی بیشتر از نیم میلیون کارگر دیگر را به آن کشور سرازیر می سازد.

فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا و انجمن فوتبال اروپایی یا یوفا نیز از وضعیت کارگران خارجی در آستانۀ آمادگی قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ ابراز نگرانی کرده اند.

آقای کریپو نیز با نگرانی از برگزاری این مسابقات در قطر می گوید که این رویداد ورزشی چالش را بیشتر می سازد، چون به گفتۀ وی در سالیان آینده شمار بیشتر کارگران وارد قطر خواهند شد.

نمایندگان خانواده های کارگران مهاجری که در قطر از بین رفته اند از فیفا خواسته است که اگر حکومت قطر برای محافظت و مصوونیت کارگران خارجی تضمین های قطعی ندهد، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در جای دیگری برگزار شود.

ادارۀ بین المللی کار سازمان ملل متحد نیز فیفا را ترغیب کرده است تا از نفوذ خود کار گرفته و برای بهبود وضعیت زندگی کارگران خارجی در قطر بر حکومت آن کشور فشار بیاورد.

گروه های مدافع حقوق بشر از دیرزمان مقام های کشور های عربی خلیج به ویژه قطر، امارات متحده عربی و کویت را زیر فشار قرار داده اند تا برای بهبود بخشیدن وضع زندگی و بودباش کارگران مهاجر در آن کشور ها گام های جدی و عملی را بردارند.

XS
SM
MD
LG