لینک های دسترسی

Breaking News

فرانسه: برای پناهجویان واجد شرایط کمپ ایجاد می کند


Greece Migrants

برنارد کژنو، وزیر داخله فرانسه، روز پنجشنبه در اجلاس وزرای اتحادیه اروپایی در بروکسل گفت که دولت فرانسه مایل است که در کمپ مهاجرین کاله برای تمام پناهندگانی که واجد شرایط پناهندگی در آن کشور اند، سرپناه فراهم کند.

او گفت که دولت فرانسه هرگز در نظر نداشته است تا برای متفرق کردن مهاجران بلدوزر بفرستد چنین اقدام به مشکل پناهجویان کمک نمی کند.

آقای کژنو گفت: "بر عکس، آنچه که من شنیدم و خواندم، دولت مایل است که در کمپ کاله برای تمام مهاجران که واجد شرایط در فرانسه استند، سرپناه بدهد."

وزیر داخلۀ فرانسه همچین گفت که حکومت فرانسه چنین پالیسی را از ماه ها به این سو تعقیب کرده است و بیش از صد مرکز پذیرش و رسیدگی برای پناهندگی مهاجرین را ایجاد کرد تا در پهلوی سایر خدمات، پناهجویان زبان فرانسوی نیز فرا بگیرند.

اظهارات وزیر داخلۀ فرانسه در حالی مطرح می شود که هنوز صدها مهاجر در کمپ هایی واقع در شمال فرانسه منتظر اند تا قاضی در مورد سرنوشت آنان تصمیم بگیرد که آنان واجد شرایط پناهندگی اند یا خیر؟

بخش اداره محکمه گفته است که این تصمیم می تواند روز پنجشنه، دو روز بعد از آخرین ضرب الاجل برای اخراج دسته بزرگ مهاجران اتخاذ شود.

مقامات می گویند که هشت صد الی یک هزار مهاجر در این کمپ جابجا اند، اما گروه های بشردوستانه تعداد این مهاجران را سه هزار تن گفته اند. بیشترین این مهاجران که در کمپ کاله یه شز می برند می خواهند با استفاده از کشتی و یا خط آهن به بریتانیا بروند.

بلژیک، روز سه شنبه، از ترس هجوم مهاجران به کشورش کنترول دوباره سرحد را سه شنبه اعلام کرد. این در حالیست که بسیاری از مهاجران از مقدونیه نیز وارد اروپا می شوند.

بیشتر مهاجرانی که در کمپ مقدونیه اند و می خواهند به اروپا بروند، از افغانستان استند. اما تصمیم به اجازه عبور از سرحد فقط برای پناهندگان سوری و عراقی محدود می شود.

یک پناهنده افغان از مشکلات که آنان در این کمپ مواجه اند، سخن می گوید که با آنان زنان باردار، کودکان، و افراد معیوب است و از مردم صربیا خواست تا برای آنان اجازۀ دهند تا از مرز آن کشور عبور کرده به یک مکان امن برسند.


این مهاجرت های غیر قانونی و خطرناک در حالی صورت می گیرد که ادارۀ بین المللی درامور مهاجرت طی گزارشی می گوید گفته است که بیش از ۴۱۰ تن از پناهندگان و مهاجران امسال در این سفر پرمخاطره حیات شانرا ازدست دادند.

ادارۀ بین المللی مهاجرت همچنان میگوید که مسیر دریای مدیترانۀ شرقی بین ترکیه و یونان با مرگ و میر۳۲۱ تن از مهاجران، مرگبارترین مسیر بوده است.

XS
SM
MD
LG