لینک های دسترسی

Breaking News

پژوهشگران در مورد زنان افراطی تحقیق می کنند


تحقیق کنندگان در پوهنتون جورج واشنگتن گردهم آمدند تا معلوماتی را در مورد مانع شدن از پیوستن زنان در اعمال خشونت افراطی باهم شریک کنند.

اودری الگزاندر، محقق و گرداننده این مجمع می گوید آنها تلاش دارند انگیزه این پدیده را دریابند. الگزاندر می گوید "ما به شرایط، ابزار، گروه ها و ایدیالوژی نظر می افگنیم. می خواهیم بدانیم تمامی این عوامل با جنسیت، خاصتا تجهیز، استخدام و پالیسی چگونه پیوند می خورد."

از بوکوحرام مثال داده می شود. هیلری متفیس، محصل دوکتورا در پوهنتون ییل گفت عوامل اجتماعی اقتصادی در پیشاپیش بحثهای موجود قرار دارد.

متفیس می گوید "آنطوریکه من تذکر دادم، دسترسی به تعلیم و تربیه موضوع مهم است. از این سبب بوکوحرام روزانه تبلیغ می کند. حتی زنان نیز بعد از دريافت پول در بدل ازدواج از شوهران شان به این گروه می پیوندند. این پول گرچه کم است، اما مستقیما به آنها پرداخت می شود."

تعدادی از اشتراک کنندگان در گردهم آیی محققان تجویز کردند با آنکه جلب و جذب توسط خویشاوندان مرد ممکن یک عامل باشد چنانچه در واقعه دهشت افگنی سان برناردینو در کالیفورنیا در ٢٠١٥ رخ داد، ولی این تنها علت پیوستن زنان به گروهای دهشت افگنی بوده نمی تواند.

ارتباط فمینیزم و سیاست خشونت جنسی

داکتر نیمی گاورنتان، بانی ابتکار سیاست خشونت جنسی می گوید "مهم است تا این پرسش به میان بیاید که این کدام نوعی از فمینیزم یا عقیده برابری زن و مرد است که این بحث را به پیش می برد و اداره ای که اینکار را به پیش می برد کدام است؟

بسیاری از سوالات در مورد اداره ها این مفکوره را خلق می کند که زنان در تلاش برای مخالفت و غلبه بر مردان هستند."

این عمل که همواره با زنان به حیث قربانی برخورد صورت می گیرد باعث می شود تا پالیسی های غیر موثری برای رفع مشکل به معرض اجرا در بیاید.

جمی بیژو، محقق امور زنان و پالیسی خارجی در شورای روابط خارجی می گوید "درحال حاضر پالیسی ها و برنامه های حکومت ایالات متحده روی زدودن افراطيت و ادغام مجدد متمرکز می باشد. در هر دو صورت این موضوع تذکر نمی یابد، که زنان پیکارجويانی هستند که باید از زدودن رادیکالیزم يا افراطگرايی، ادغام مجدد و حسابدهی بهره ببرند."

کرستی شندلر، تحلیلگر استخباراتی در مرکز ملی مبارزه با دهشت افگنی به این عقیده است که ظهور گروهای جدید دهشت افگنی مانند دولت اسلامی سبب گردید تا نقش زنان در این گروها تغییر یابد.

شندلر می گوید "آنچه را داعش انجام داد بحث را دامن زد و اکنون تبلیغاتی خاصتا از عراق و سوریه به گوش میرسد. اکنون زنانی که حتی مادر و همسر اند دخیل اين مسایل شده اند."

مساعی برای زدودن رادیکالیزم يا افزاطيت بیشتر روی مردان متمرکز می باشد. اما در ٢٠١٧، مطالعه ای که در پروژه مقابله با افراطیت در یک موسسه مستقر در نیویارک انجام شده است، نشان می دهد که زنان و دخترانی که توسط گروه دولت اسلامی در اروپا، امریکای شمالی، آسترالیا و افریقا استخدام گردیده اند، ده تا چهل درصد پیکارجويان این گروه ها را تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG