لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در اطلاع‌رسانی جایگاه خود را حفظ کرده است


در این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی، ناگوار و نگران‌کننده خوانده شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است با گزارش رده‌بندی وضعیت آزادی مطبوعات را در ۱۸۰ کشور در سراسر دنیا، امروز منتشر کرد.

در این گزارش وضعیت آزادی مطبوعات در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی، ناگوار و نگران‌کننده خوانده شده است؛ زیرا اعمال ترس و فشار برای مهارکردن رسانه‌ها از سوی دولت‌ها و سودجویان بخش خصوصی، سختگیری دولت‌ها بر رسانه‌ها و موجودیت برخی ایدیولوژی‌ها برضد آزادی و استقلال کار رسانه‌یی وضعیت آزادی مطبوعات را در جهان محدود ساخته است.

بر بنیاد این گزارش، اروپا با داشتن حدود ۲۰ امتیاز دارای بیشترین آزادی رسانه‌ها است و افریقا با امتیاز بی‌سابقه ۳۹.۹ از امریکا پیشی گرفته است. امریکا به دلیل خشونت علیه خبرنگاران در امریکا لاتین، امتیاز خود را از دست داده است و آسیا با ۴۳.۸ امتیاز در رده سوم و پس از آن اروپای شرقی و آسیای مرکزی با ۴۸.۴ امتیاز قرار گرفته اند. آفریقای شمالی و خاورمیانه ۵۰.۸ از مناطقی اند که خبرنگاران با هرگونه خطری روبرو اند.

جایگاه افغانستان

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که آزادی مطبوعات و اطلاع‌رسانی پس از انتخابات در برابر بحران‌ها و پیامدهای خشونت‌بار در افغانستان ایستادگی کرده است. این سازمان می‌افزاید با آنکه گروه داعش در کنار طالبان از تهدیدهای جدی در برابر خبرنگاران افغان به شمار می‌روند؛ اما این کشور با پیشرفت اندکی جایگاه خود را حفظ کرده است.

افغانستان سال گذشته نیز در ردۀ ۱۲۰ قرار داشت و از ۳۷.۷۵ در سال قبل به ۳۷.۴۴ رسیده است که امسال نیز در جایگاه قبلی خود باقی مانده است.

این سازمان در گزارش خود بر حمله‌های مستقیم طالبان مسلح و گروه داعش بر خبرنگاران در ولایات مختلف به شمول کابل یادآوری کرده و می‌گوید که هنوز هم خبرنگاران با تهدیدات و حملات خشونت‌بار مواجه اند.

اما این سازمان برخی اقدمات حکومت افغانستان مبنی بر حمایت از آزادی بیان و اطلاع‌رسانی را ستایش می‌کند و برخی اصلاحات در قوانین را حامی آزادی مطبوعات می‌خواند.

نهاد گزارشگران بدون مرز به انحلال کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها، توشیح قانون دسترسی به اطلاعات و فرمان محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در راستای تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات اشاره می‌کند و آنها را گامی به سوی بهبود وضعیت رسانه‌ها عنوان می‌کند.

نجیب شریفی رئیس کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران به صدای امریکا گفت که گزارشگران بدون مرز، وضعیت مطبوعات را با توجه به تعدد رسانه‌ها و کیفیت کار آنان، موجودیت قوانین حامی کارهای رسانه‌یی و مصؤونیت خبرنگاران بررسی می‌کند.

او گفت افغانستان با توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی از دستاوردهای مثبت افغانستان است که از یکی از ارکان رده‌بندی وضعیت مطبوعات را تشکیل می‌دهد.

آقای شریفی افزود "این مسایل سبب شد که افغانستان جایگاه خود را حفظ کند و در حال حاضر بهترین جایگاه را از لحاظ آزادی بیان، اطلاع‌رسانی و کثرت رسانه‌ها در منطقه دارد."

اما رئیس کمیتۀ مصؤونیت خبرنگاران از موجودیت تهدیدهای جدی در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی کرد و گفت عدم تطبیق قوانین در بخش اطلاع‌رسانی و کمبود گزارشگری تحقیقی از جمله مشکلات افغانستان است؛ که اگر به این سه معضل به صورت اساسی رسیده‌گی شود، افغانستان در رده بندی وضعیت مطبوعات، جایگاه بهتری به دست خواهد آورد

XS
SM
MD
LG