لینک های دسترسی

Breaking News

رولاغنی: خاموشی در مقابل مخدرات گناه است


خانم غنی می گوید که منحیث یک زن و یک مادر از خطرات مخدرات مردم را آگاهی می دهد

رولا غنی، بانوی اول افغانستان می گوید که اعتیاد در افغانستان آزمون های متعددی را به باور آورده است که کودکان و زنان هم بارسنگین و ویرانگر آنرا بدوش می کشند.

خانم غنی منشأ بخشی از خشونت های خانوادگی و تجاوزات جنسی بر کودکان را اعتیاد و مواد مخدر درافغانستان عنوان کرد.

او گفت که زرع،‌ قاچاق و اعتیاد در افغانستان به یک مصیبت ملی تبدیل شده است و برای مبارزه با آن به یک بسیج ملی نیاز است.

همسر رئیس جمهور افغانستان گفت"از طریق رسانه ها و ارتباط عامه، چهره های محبوب سپورت،‌ هنرمندان، ‌شعاعران، ‌نویسندگان که البته نقش رسانه ها در این مساله از همه مهم تر است که در بخش اگاهی به مردم از طریق درامه ها، تبلیغات، مصاحبه های اشخاص مسوول در مورد خطرات اعتیاد و ذهنیت سازی مردم بپردازد”.

خانم غنی همچنان گفت که خودش نیز در این زمینه بی تفاوت نخواهد نشست.

"من تنها منحیث خانم اول نه بلکه منحیث یک مادر وظیفه ایمانی،‌ وجدانی و ملی خود میدانم تا در مورد آگاهی مردم از خطرات مواد مخدر خاموش نمانم‌، زیرا خاموشی من و شما در این حالت یک گناه بزرگ است”.

بر اساس تازه ترین گزارش ها، شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان به سه ملیون نفر رسیده است که هفت در صد آن را زنان و یک میلیون آنرا کودکان تشکیل میدهد.

براساس گزارش های نشر شده از میان سه میلیون نفر، یک اعشاریه چهار میلیون، افرادی اند که به صورت دوامدار مواد مخدر استعمال میکنند و یک اعشاریه شش میلیون دیگر آن را کسانی تشکیل میدهد که به صورت مقطع ای مواد مخدر استعمال میکنند.

XS
SM
MD
LG