لینک های دسترسی

Breaking News

پوتین: اقدام نظامی علیه کوریای شمالی منتج به فاجعۀ جهانی خواهد شد


ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مخالفت با گزینۀ جنگ قرار گرفته و گفته است که استفاده از نیرو علیه کوریای شمالی، به جایی نمی انجامد و میتواند "یک فاجعۀ جهانی" را به بار بیاورد.

ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه شخصاً آزمایش اخیر هسته ای توسط کوریایی شمالی را تقبیح و آن را یک اقدام تحریک آمیز خوانده است. اما در کنار رد گزینه جنگ، گفته که وضع تعزیرات بیشتر در برابر پیونگ یانگ نیز بی فایده و غیر مؤثر خواهد بود.

پس از نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد، واسلی نبنزیا نمایندۀ روسیه در این سازمان نیز بر راۀ حل دپلوماتیک تاکید داشت.

روسیه در حالی چنین واکنش نشان میدهد که نیکی هیلی، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحده، به کوریای شمالی هشدار داده که صبر و حوصلۀ واشنگتن در برابر پیونگ یانگ نامحدود نیست. خانم هیلی همچنان گفت که ایالات متحده بزودی یک مسوده جدید از تعزیرات علیه کوریای شمالی را به شورای امنیت ملل متحد پیشکش خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که دوشنبۀ آینده روی آن رای گیری صورت گیرد.

خانم هیلی، کوریای شمالی را در حالی هشدار داده که پس از ششمین آزمایش هسته ای توسط پیونگ یانگ، حکومت کوریای جنوبی دیروز خبر داد که نشانه های وجود دارد که گویا کوریایی شمالی در حالی آمادگی برای پرتاب یک میزایل دیگر میباشد.

نمایندۀ ایالات متحده در ملل متحد گفته است، واشنگتن خواستار جنگ نیست، ولی اضافه کرده که در صورت ضرورت از خود و متحدین خود دفاع خواهد کرد

ایالات متحده نه تنها خواستار وضع تعزیرات بیشتر است، بلکه از تمام آن عده کشورهای که با کوریایی شمالی داد و گرفت تجارتی دارند، خواسته تا روابط اقتصادی خود را با پیونگ یانگ قطع کنند.

در عین حال، نیروهای بحری کوریای جنوبی در پاسخ به اقدامات تهدیدآمیز کوریای شمالی، امروز نیز به تمرینات آزمایشی خود ادامه دادند.

ایالات متحده و کوریای جنوبی این تمرینات را مانورهای دفاعی خوانده اند، اما کوریای شمالی آن را به مثابۀ یک مانور تهاجمی مینگرد.

XS
SM
MD
LG