لینک های دسترسی

Breaking News

روابط ناتو و روسیه دریک نقطۀ عطف قرار دارد، رازموسن


روابط ناتو و روسیه دریک نقطۀ عطف قرار دارد، رازموسن

اندرز فو راسموسن منشی عمومی ناتو میگوید، ملاقات روز شنبه بین رهبران ناتو ودیمیتری مدڤیدِیڤ رئیس جمهور روسیه درروابط بین ماسکو وائتلاف غرب یک نقطۀ عطف میباشد.

رسموسن همچنان اعلام داشت که روسیه موافقه کرده که انتقال وسایل واکمالات را بخاطر حمایت از قوای ناتو در افغانستان از طریق روسیه گسترش داده است .

رسمسن یکبار دیگر روی تحویلدهی مسوولیت های امنیتی به قوای افغان تاکید ورزید.

اکت:

سر از امروز استقامت ما مشخص است، استقامت ما به صوب رهبری و دادن حق مالکیت به خود افغان ها میباشد. این هدفی است که رئیس جمهور کرزی آنرا تعیین نموده بود و ما در آن سهیم میباشیم، و ما سر از سال آینده آنرا تحقق خواهیم بخشید.

آقای مدفدیڤ امروز شنبه برای اشتراک در جلسۀ دوروزۀ سران در شهر لزبن رسید قرار است او رهبری مذاکرات ناتو در شورای ناتو ورسیه راکه اولین جلسه آن گروه ازاپریل سال ۲۰۰۸ قبل از جنگ مختصر ماسکو با گرجستان یکی از متحدین غرب میباشد، بعهده داشته باشد.

رسموسن این همایش را روابط «واقعی و آغاز تازه » خواند. وتاکید کرد که 28 عضو این شورا علاقمندی های مهم و تهدیدات مشابه امنییتی دارند.

راسموسن گفت واقعاً وقت آن فرارسیده که روابط خود را در افتتاح جلسۀ شورا، عصری سازیم.

انتظار میرود که ناتو از روسیه دعوت کند که در یک جلسۀ سپر دفاع راکت امریکاو اروپا اشتراک کند که نشانۀ از نزدیکترین همکاری نظامی بین مامسکو غرب ازوقت ختم جنگ سرد میباشد،

هنوز واضح نیست که آیا ماسکو نقشی درآن سیستم دفاع راکت ایفا خواهد کرد یانه؟

XS
SM
MD
LG