لینک های دسترسی

Breaking News

ورزشکاران روسی: مدال های خود را مسترد نمی کنیم


ورزشکاران رقابت های المپیک روسیه که خود شان و هم تیمی هایشان به استفاده از دوای انرژی زا متهم اند، مدال ها و دیپلوم های المپیکی خود را تا کنون به ادارۀ بین المللی المپیک تسلیم نکرده اند.

ادارۀ بین المللی المپیک می گوید که از ۲۳ مدال ورزشکاران بخش خفیفه در ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲، تا کنون تنها سه مدال و یک دیپلوم تسلیم داده شده و متباقی ورزشکاران از این مهم سر باز زده اند.

روتیرز به نقل از فدراسیون ورزش های خفیفۀ روسیه گزارش می دهد که بیشتر آن ورزشکاران یا از ورزش کناره گیری کرده یا هم در رقابت های المپیک شرکت نمی کنند. بنا بر این، از وضع تعزیرات در رقابت ها هراسی ندارند.

تاکنون روشن نیست که ادارۀ بین المللی المپیک با آن ورزشکاران چگونه برخورد خواهد کرد، زیرا آن نهاد یک نیروی انفاذ قانون نیست.

فدراسیون ورزش های خفیفه یا اتلاتیک روسیه گفت که در ماه فبروری ۲۰۱۷، می باید ۲۳مدال دوباره به کمیتۀ بین المللی المپیک تسلیم داده می شد.

آن فدراسیون در سال ۲۰۱۵ به خاطر استفادۀ متواتر و سیستماتیک ورزشکاران روسی از دوا های انرژی زا، به حالت تعلیق درآمده است.

تاهنوز روشن نیست که در صورت عدم تسلیم دهی مدال ها به کمیتۀ بین المللی المپیک، آن نهاد روسی، با اقدامات انضباطی بیشتری مواجه خواهد شد یا روسیه از حضور در رقابت های المپیک منع خواهد شد.

واکنش نهاد ورزشی روسیه

روسیه، با کمیتۀ بین المللی المپیک وعده داده تا روی جلوگیری از استفادۀ دواهای انرژی زا، همکاری کند، اما، تاهنوز رسماً استفاده آن را توسط ورزشکاران روسی تایید نکرده است.

مقامات و مربیان ورزشکاران المپیک روسیه، به این باور اند که بازیکنان آنان "کار نادرست و ناشایسته یی را انجام نداده اند".

این در حالیست که تاتیانا فیرووا، مدال آور نقرۀ المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ می گوید که مدال های خود را به خاطری دوباره تسلیم نمی کند که "کار نادرستی را انجام نداده و فردی دیگری را سزاوار آن نمی داند."

انجمن بین المللی فدراسیون های اتلاتیک خفیفه می گوید که فدراسیون ورزش های خفیفۀ روسیه هنوز خود را با معیار های اصلاحی آن فدراسیون هم سطح نساخته است.

نهاد مبارزه با دوای انرژی زا می گوید، فدراسیون ورزش های خفیفۀ روسیه تا هنوز در ۱۲ بخش، اصلاحات لازمی را برای جلوگیری از استفادۀ دوای انرژی زا، عملی نساخته است.

تعداد کثیری از ورزشکاران فدراسیون اتلاتیک خفیفۀ روسیه در چند سال اخیر، به خاطر استفادۀ قابل توجه دوا های ستروئید، از حضور در رقابت های المپیک منع شده است.

XS
SM
MD
LG