لینک های دسترسی

Breaking News

ناتوانی ائتلاف در حسابدهی وسایط نقلیه اردوی افغان


قوای ائتلاف به ارزش ۲۳۰ میلیون دالر پرزه جات وسایط کمک شده به اردوی ملی افغانستان را حسابدهی کرده نمی تواند. این مطلب را مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان امروز گزارش داد.

مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان می گوید اردوی ملی افغانستان ۱۳۰ میلیون دالر را پرزه جات درخواست کرده و به قوای ائتلاف نگفته است که این لوازم را در کدام بخش ها نیاز دارد.

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که اردوی ملی افغانستان در عقد قرارداد و یا هم دریافت پرزه جات نقش ندارد و زمانی که نیازمند ترمیم داشته باشند، با قراردادی های انتخاب شده توسط قوای ائتلاف تماس می گیرند.

عظیمی گفت "اگر منظور شان پرزه جات اخیر باشد، اینها به داخل قطعات توزیع می شود، بعد از آن به قول اردو ها توزیع می شود... اگر منظور شان پرزه جات قبل باشد، آنها خود شان با کمپنی های خاص قرارداد کرده بودند که ما هیچ خبر نداریم، فقط موتر خود را می بردیم بر ترمیم."

در خبرنامۀ سیگار آمده است که ارتش افغانستان بدون ارائۀ معلومات مشخص از نیازمندی ها، به درخواست فراهم کردن پرزه جات ادامه می دهد.

تحقیقات سیگار یافته است که قوای ائتلاف بدون داشتن معلومات و آگاهی کافی از نیازمندی های اردوی ملی افغانستان برای آنها پرزه جات خریداری می کند.

قوای ائتلاف نمی داند که در گدام های اردوی ملی افغانستان چه پرزه جات، به چه تعداد نیاز است و چه پرزه جاتی از قبل موجود می باشد.
XS
SM
MD
LG