لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: پنجاه میلیون دالر امریکا در افغانستان دزدی شد


سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که پنجاه میلیون دالر پول های امریکا برای افغانستان که سال گذشته در یک حساب بانکی در یکی از بانک های افغانستان ردیابی شده بود، با آنکه زیر نظارت حکومت افغانستان قرار داشت به صورت ناگهانی ناپدید شده است.

جان سوپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید، پس از دریافت امر محکمۀ امریکا برای پیگیری این قضیه، از حکومت افغانستان خواسته شد تا حساب یاد شده راکد شود و بعد از پیگیری روند قانونی، پول مذکور دوباره مسترد شود.

اما به گفتۀ این مقام امریکایی با وجود تعهد حکومت افغانستان، این پول از حساب بانکی مذکور به گونۀ مرموز مفقود شده است که در آن مقام های بلند پایه افغان دست داشته اند.

آقای سوپکو حکومت افغانستان را از کارمندان عادی ملکی گرفته تا مقام های بلند پایه به عنوان "یک شبکۀ حامی جنایتکاران" متهم کرد. او ابراز نگرانی کرد که اگر ایالات متحده امریکا مبارزه با فساد را در افغانستان در صدر اولویت های خود قرار ندهد، فساد در آن کشور شکل قانونی را به خود خواهد گرفت.

در همین حال عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان را تایید کرد. او در واکنش به کارکرد سیگار گفت که آن اداره در بخش مدیریت فساد در درون خود، ضعیفتر از حکومت افغانستان عمل کرده است.

اما آقای لودین به صورت مشخص از قضیه مفقود شدن پنجاه میلیون دالر سیگار اظهار بی اطلاعی کرده گفت که اگر چنین عملی صورت گرفته و این ادعا واقعیت داشته باشد، شرم آور است.

جریان کمکها از مجرای حکومت

آقای سوپکو می گوید در صورتیکه حکومت افغانستان تعهدات خود را در کار مبارزه با فساد عملی نسازد، باید کمک های پولی به آن کشور معطل قرار داده شود. او می افزاید که کم کاری حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد، آن کشور را با خطر از دست دادن کمک های خارجی روبرو ساخته می تواند.

رئیس سیگار روز چهار شنبه در یک گردهمایی در بنیاد امریکای جدید به فساد اداری در حکومت افغانستان و نگرانی ها پس از انتقال مسئولیت به افغان ها اشاره کرده گفت، بخشی از پول هایی که برای اعمار مجدد افغانستان کمک شده است به دست شورشیان و مخالفان حکومت افغانستان افتاده است.

رئیس سیگار همچنان گفت که ایالات متحده امریکا نیز باید از شفافیت کار گرفته و از قراردادیان خود بخواهد که بخاطر اجراات ضعیف و فعالیت های جرمی جوابگو باشند، و نگذارند که پول های امدادی بدست جنگ سالاران و دهشت افگنان برسد.

ایالات متحده امریکا کمک های خود را از طریق قرار داد ها، قرضه ها، و توافقات همکاری با افغانستان عرضه داشته است. اما اکثریت این کمک ها خارج از بودجه حکومت افغانستان به مصرف رسیده است که در بسیاری موارد خارج از صلاحیت حکومت افغانستان بوده است.

آقای سوپکو از جریان مستقیم کمک ها به حکومت افغانستان پشتیبانی کرد و آن را برای بهبود اقتصاد افغانستان مفید دانست. زیرا به باور وی جریان این پول از مجرای حکومت افغانستان از افتادن کمک ها به دست قرار دادیان خارجی جلوگیری می کند.

اما سوپکو می گوید که با وجود فواید کمک های مستقیم به حکومت افغانستان دو نگرانی عمده موجود است که یکی توانایی حکومت در اداره و حسابدهی میلیارد ها دالر و دوم جلوگیری از مصرف منفی این کمک ها برضد افغانستان می باشد.
  • 16x9 Image

    نجیبه خلیل

    نجیبه خلیل از سال 2004 تا کنون منحیث گوینده و خبرنگار صدای امریکا اجرای وظیفه میکند. خلیل، لیسانس خود را در رشته ژورنالیزم و سپس فوق لیسانس خود را در رشته رادیو و تلویزیون از یونیورستی ویلیم پترسن در ایالت نیوجرسی بدست اورد. وی همچنان یک دیپلوم در رشته کمپیوتر پروگرامنگ را نیز از کالج برگن کمیونتی ایالت نیوجرسی اخذ نموده است.

XS
SM
MD
LG